Welkom

Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen.
Jacques Yves Cousteau

Spel is de enige manier waarop de hoogste intelligentie van de mensheid zich kan ontvouwen.
Joseph Chilton Pearce

Kan je iets sneller walsen schat, ze spelen een tango.
Wiet van Broeckhoven

 

Welkom – Zelf aan de slag

Het ZelfCoachSpel is ontstaan vanuit de behoefte een tool te bieden, waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. Op speelse en toch diepgaande manier onderzoek je je eigen emotionele afhankelijkheden en behoeften.
Met dat inzicht geef je kracht aan je drive en vergroot je je weerbaarheid.

Werkzaamheid

De werkzaamheid steunt op recent onderzoek naar emodiversiteit. Emodiversiteit betekent niets meer of minder dan het herkennen van nuances in je gevoelens en emoties, in diversiteit en intensiteit.
Het ZelfCoachSpel bevordert die vaardigheid, gewoon door het te doen.

Verspreiding

Het is de intentie om het spel binnen het bereik te brengen van mensen, die geïsoleerd zijn van bronnen, die hen kunnen helpen weerbaarheid en eigen kracht te ontwikkelen.
Dat betekent, dat we op dit moment het spel tegen kostprijs aanbieden voor deze doelgroep.
Liever nog zouden we het tegen gereduceerde prijzen of gratis willen aanbieden.

  • Maatschappelijke, welzijns- en gezondheidsorganisaties kunnen een rol spelen in het verspreiden van het ZelfCoachSpel en het drukken van de kosten.
  • Instanties en bedrijven die onze diensten afnemen, ondersteunen automatisch onze missie. Zij kunnen actief steunen door bijzondere en eigengekozen projecten te adopteren.