Uitgelicht

Belangstelling voor het ZelfCoachSpel

Belangstelling voor het ZelfCoachSpel

De afgelopen maanden hebben we op onze site kunnen zien, waar de belangstelling van onze sitebezoekers naar uit gaat. Het is erg prettig om te zien, dat er vraag en nieuwsgierigheid is naar ons aanbod. Die trend zet zich door.
We hebben er hard aan gewerkt om dat zichtbaar maken op de site. Zie hiervoor Producten & Diensten.
En we beloven meer!

Veelbezocht

Naast de openingspagina is springen de volgende pagina’s en items er uit:

 • locus of control
 • speelse zelfreflectie
 • spelvormen
 • handleidingen
 • spelen met diverse kaarten
 • theorie en uitleg
Verbeteren

Het toegankelijk maken van de inhoud heeft op dit moment onze aandacht. Daarmee hopen we onze service aanmerkelijk te verbeteren.

Blijf ons volgen!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

Weerstand in organisaties

Verloren energie binnen organisaties

Er kan binnen organisaties veel ingeregeld worden, maar als motieven van mensen niet aansluiten, dan trek je als management aan een dood paard. Al je pogingen hebben niet het gewenste resultaat.
Het motto is niet “energize your people”, maar sluit aan bij de energie die er is.

Managerskramp

Als zaken niet goed lopen of fout dreigen te gaan, zijn we maar al te snel geneigd in de regelmodus te schieten en protocollen en controlemechanismen in te stellen.
Deze “digitale” oplossing kan soms nodig zijn, maar is niet altijd en overal de oplossing. Jezelf erachter verschuilen, als je jezelf gecontroleerd voelt of onvoldoende kennis en ervaring hebt, is een valkuil.
Het zoeken naar wat jouw personeel in beweging brengt, de neuzen dezelfde richting in laten wijzen, betaalt zich dubbel en dwars terug.

Moed
Er is moed voor nodig om in de spiegel te kijken, fouten te durven maken en deze te herstellen en de menselijke maat te laten prevaleren.

Vaardigheid
Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in je medewerkers en jezelf is een vaardigheid, die in dit tijdsgewricht van ons allen gevraagd wordt.

Maak kennis met “Nemotiveren”

Onder de naam “Nemotiveren” organiseren EssenceIAm en het ZelfCoachSpel regelmatig korte en krachtige interventies.

Onze kracht
Aansluiten bij de energie, die er toe doet!

Gevalideerde onderbouwing
Alle interventies zijn geïnspireerd op de gevalideerde Waarderingstheorie van prof. dr. Hubert Hermans. Deze theorie is ontwikkeld aan de Radbout Universiteit in Nijmegen. Daarmee is een basis gelegd voor gedegen onderzoek en ontwikkeling.
Voor veel professionals, onderzoekers  zowel als practitioners, is zij wereldwijd een inspiratiebron gebleken.

Persoonlijke aanpak en klik
Belangrijker dan welke methode of theorie is de persoonlijke klik. Deze krijgt bij ons de aandacht, die het verdient.
Wij sluiten aan bij de vraag van de klant en luisteren graag naar zijn behoefte.

Speels, kort en krachtig met begin en eindpunt

 • zelf-assessment
 • gepersonaliseerde rapportage
 • ervaren in diverse spelvormen
 • inzicht in persoonliijk perspectief

Maatwerk
Onze aanpak en programma’s zijn zodanig flexibel, dat voor ieder thema een oplossing mogelijk is.
Al uw vraagstukken, of dit nu verzet binnen een team, leiderschap, vitaliteit en ziekteverzuim betreft, krijgen in een dagdeel nieuw perspectief voor zowel individu als organisatie.

Follow-up & Onderhoud
Wij zorgen voor eventueel gewenste follow-up, die bij de situatie past.
Geen vaste trajecten met een standaard kostenplaatje, maar keuze uit een hele range aan mogelijkheden en wederom maatwerk, waar nodig.

Vragen?

Vraag het ons!

Wij organiseren graag tegen geringe kosten een inspirerende ochtend op uw lokatie.

Bert Holman
Jan Schalkx

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

Eenvoudig Beter Trofee VNG

OmgevingsDienst NZKG

De omgevingsdienst van het Noordzeekanaalgebied kreeg op 6 april jongstleden de Eenvoudig Beter Trofee uitgereikt door Minister Melanie Schultz van Haegen.

Nederland, Den Haag, 06-04-2016. Foto Wiebe Kiestra Bijeenkomst OIM, de Nationale Omgevingsagenda, de bestuurdersbijeenkomst in de Kookstudio aan de Televisiestraat in Den Haag.
Nederland, Den Haag, 06-04-2016. Foto Wiebe Kiestra
In het midden Minister Melanie Schultz met de medewerkers van de OD NZKG, die de kar getrokken hebben.

Meijers (algemeen directeur OD NZKG):
“We zien deze erkenning niet als een eindpunt, we blijven hard werken aan onze (digitale) dienstverlening. Deze prijs bevestigt dat we met onze digitale informatievoorziening en werkprocessen mooie stappen zetten in klantgericht en integraal werken. En daar ben ik ontzettend trots op.”

Zie ook Eenvoudige Beter Trofee VNG.

In anderhalf jaar een dergelijke transitie klaren is een hele klus. Naast de technische uitvoering is het wezenlijk belangrijk de neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Het ZelfCoachSpel heeft een rol mogen spelen in het verbinden van medewerkers en teams in de samenwerking rond de transitie.
Onderliggend thema was de vraag:
“Hoe sta ik/staan wij in deze verandering en hoe draag ik/dragen wij op positieve wijze bij?”

Circa 12 teams hebben met gewenst effect het spel gespeeld.
Spelleiders waren Hanneke Koomans en Annette van den Bergh van de TransieProfessionals. Met inzet en deskundigheid hebben zij het juiste maatwerk hiervoor kunnen leveren.

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

Hoezo, gevoelens soft?

Over functionaliteit van gevoelens

Het niet uiten van je gevoelens leidt tot een gemankeerd engagement en verbinding met de wereld om je heen. Dit is in organisaties even evident als in privé-zaken. Alleen in dat laatste is het meer geaccepteerd. Een gezin wordt disfunctioneel genoemd, als er geen emotionele veiligheid is.

Gevoelens zijn uitingen van onze behoeften en drijfveren op het gebied van verbindingen met mensen en doelen, het streven naar een stuk zelfbepaling in de ons gegeven context en ontwikkeling van vaardigheden en kennis.

Binnen organisaties wordt verwezen naar resultaat- en inspanningsverplichtingen, waarvoor je betaald wordt. Je hebt een contract, waarbinnen een en ander is vastgelegd.
“Wat doen gevoelens er dan nog toe?”, zou je kunnen denken. Gewoon doen wat er is vastgelegd in je taakomschrijving en de protocollen en dan wordt je beoordeeld en eventueel betaald naar de mate, waarin je dit waarmaakt.

Binnen onderwijs doet zich hetzelfde fenomeen voor. Inspectie maakt cijfermatige resultaten tussen scholen bekend, waardoor scholen in een competitieve arena belanden. Als je onder het gemiddelde scoort, ben je kennelijk niet zo’n goede school. Niemand is daar ongevoelig voor.

Dit soort ver doorgevoerde controlemechanismes werken faalangst, ongezonde competitie, tweedeling en uitsluiting in de hand. Het gevolg zien we in verzet, depressie, overspannenheid en burn-out.
Binnen het onderwijs staan inmiddels ook onze leerlingen bloot aan dit gevaar. Van leraren wisten we dit al langer.

Herkennen, erkennen en waarderen van gevoelens

Er is niets aan de hand als alles goed gaat, totdat de eerste signalen van verminderde vitaliteit, verzet, desinteresse et cetera zich aandienen.
Bij grote veranderingen binnen organisaties, transities, toenemende prestatiedruk, maar ook gebrek aan uitdaging, ruimte om te spelen en te ontdekken, je zegje te doen en zelf in te richten, kunnen hiertoe leiden.

Organisaties die hier wel aandacht aan geven, erkennen dat gevoelens niet soft zijn, maar een harde werkelijkheid. Het draagt bij aan de prestaties en verminderd ziekteverzuim.
“Brood en spelen”, zoals bedrijfsuitjes zijn niet altijd voldoende. Zeker niet als ze bedoeld zijn, om het gepeupel rustig te houden.

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

Leiderschap

Leiderschap

Hot item

Leiderschap is een hot item.
Gezien de hoeveelheid leiderschapscursussen, stukken die erover geschreven worden en de leiderschapsgoeroes die hun zegje doen, is de belangstelling groot.
Natuurlijk leiderschap, geboren leider, autoriteit, formeel leiderschap, blauw, geel, groen, rood leiderschap en nog meer terminologie is terug te vinden in de literatuur en op het internet.

Laat me je een gewetensvraag stellen

Misschien heb je een dragende functie binnen jouw bedrijf, ben je manager, heb je een belangrijke positie.
Heb jij je wel eens afgevraagd wat voor leider jij bent?
Kijk dan eens naar de twee rijtjes hieronder. Je hoeft alleen maar eerlijk te zijn tegenover jezelf.

LeiderschapsMotief

Waarschijnlijk val je ergens in het midden. De meesten van ons herkennen van beide kanten wel iets.
Dat is ook geen ramp.
Maar wat voor leider zou je willen zijn?

Contextualiteit

Er is in het verleden veel geschreven over leiderschapsstijlen en tegenwoordig zien we veel cursussen, die ergens gebaseerd zijn op een bepaalde theorie of model van leiderschap.
In mijn optiek is leiderschap en de ontwikkeling daarvan een intern proces, dat gevoed wordt door de context.
Niet iets wat je altijd bent en blijft.
Leiderschap gaat over het voortdurend maken van situationele keuzes, het nemen van verantwoordelijkheid en passend gedrag daarbij. Zelfreflectie speelt daarbij een grote rol.
Wat is een leider zonder zelfreflectie eigenlijk?
Dat geldt niet alleen voor functioneel toegewezen leiders, zoals in organisaties, binnen politiek of teams, et cetera, maar ook voor informele leiders en iedereen binnen welke relatie of wat dan ook.
Mensen hebben nu eenmaal kwaliteiten, die tot iets kunnen “leiden”.

Emancipatie en empowerment

Gemeenschappen, samenwerkingsverbanden, organisaties, besturen, teams bestaan bij de gratie van individuen en hun betekenis wordt daar mede door vormgegeven.
Dit kan van ogenschijnlijk kleine betekenis zijn in het grote geheel. Toch vergeten we vaak, dat ieder bouwsteentje bijdraagt aan het succes van de gemeenschap en de erkenning van de zogenaamde grote leiders, die hierop voortborduren.
In een gemeenschap waarin men rekening met elkaar houdt, wordt het iedereen gegund ergens een “leidende rol” in te spelen en krijgt daarvoor ook de erkenning.

Duurzame samenleving en leiderschap

Ik mag hopen dat ons aller doel een duurzame samenleving is, waarin we met afstevenen op een gezonde en veilige toekomst en dus niet op een doemscenario uitkomen met elkaar.
Met die gedachten in het achterhoofd wil ik een aantal persoonlijke vragen met u delen over leiderschap.

Principiële vragen rond persoonlijk leiderschap
 • Hoe wil ik me verbinden met waarden, doelen, mensen en producten?
 • Hoe geef ik autonoom invulling aan mijn eigen rol en betekenis?
 • Welke vaardigheden heb ik en/of wil en kan ik ontwikkelen?
Contextuele vragen
 • Waar komen we/kom je vandaan?
 • Wat is voor ons/voor jou van duurzame waarde en betekenis?
 • Hoe willen we/wil jij terugkijken op de eigen geschiedenis
 • Waar liggen onze/jouw kansen en mogelijkheden in het hier en nu?
 • Hoe geven wij/geef jij vorm aan de toekomst beginnend in hhet hier en nu?
Systemische principes
 • Wat is de positie en geschiedenis van de mensen in je organisatie, samenwerking-/ samenlevingsverband?
 • Wat is de bestaansgrond?
 • Heeft iedereen een geaccepteerde en gewaardeerde plek?
 • Is er balans tussen geven en nemen?
Antwoord zoeken op deze vragen

Bert Holman en Jan Schalkx hebben een methode ontwikkeld, die je snel op het spoor zet van antwoorden. Wij geven regelmatig workshops middels onze methode “Nemotiveren” .
De methode is gebaseerd op de gevalideerde “Waarderingstheorie” van prof. dr. Hubert Hermans.

Volg onze aankondigingen op LinkedIn onder de kop “Nemotiveren” of klik hier op Nemotiveren als je meer wil lezen.
De methodiek is zeer flexibel, speels en krachtig. Over specifieke toepassingsbehoeften of vragen kunt u ons het beste mailen of bellen.

Bert Holman
06-36140962
Jan Schalkx
06-46080926

Jan Schalkx

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

“Nemotiveren” – Hoe & Wat?

WORKSHOP NEMOTIVEREN

Herken je volgende situatie?
 • Je bent al langer bezig met een vraag of thema, in werk op privé, maar het lukt je niet er je vinger op te leggen. Hoe zou het zijn als we de reden vanuit nieuw perspectief boven tafel kunnen krijgen, zodat we de oorzaak structureel kunnen aanpakken?
 • En wil je een succesvolle aanpak zonder vaagdoenerij? Onderbouwd, speels en handzaam?
Voor wie organiseren wij de workshop?
 • Professionals en ZZP’ers
 • (Startende) ondernemers en MKB’ers
 • (HR) Managers en leidinggevenden
Wat levert de workshop jou op?
 • Het brengt je drijfveren helder op tafel, zodat je bewuster kan handelen
 • Heldere nieuwe perspectieven voor succesvol(ler) handelen
 • Gestructureerde aanpak, gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie
 • Helder persoonlijk dashboard met inzicht gevende grafieken, gebaseerd op je onderliggende thema’s en patronen
 • Je gaat op basis hiervan krachtige en succesvolle keuzes maken en je handelen hierop baseren
Enkele reacties van deelnemers:

“Het geeft me inzicht in loslaten!”
“Gericht stilstaan in plaats van doordenderen”
“Het zet me weer in beweging”
“Inspirerend en zeer nuttig”

Wat gaan wij doen tijdens de workshop?
 • Voorafgaand aan de workshop wordt je onderzoeksvraag aangescherpt, en vul je online je persoonlijke Nemotiveer monitor1 in
 • Op basis van het dashboard onderzoeken we je vraag, daarbij wordt gebruik gemaakt van het Zelf

DashBoard_Nemotiveren

ZelfCoachSpel en het Gevoelenslabyrint
 • Gerichte aandacht voor meerstemmigheid en emo-diversiteit; een zeer effectieve manier om perspectief, motivatie en (veer)kracht te vergroten;
 • Je krijgt zicht op bewuste en onbewuste thema’s en patronen;
 • Je krijgt een duidelijk antwoord wat voor jou een gewenste ontwikkeling is.
Wie zijn de trainers?

Bert Holman: ZKM Coach
27 ervaring in consultancy, training & coaching

Jan Schalkx: ZKM coach
28 jaar ervaring in training, coaching & mentoring

Wanneer en waar?
 • In deze intensieve workshop bedraagt de groepsgrootte maximaal twaalf deelnemers
 • De eerstvolgende datum is 13 april 2016 (9:30-12:30)
 • Plek de Nieuwe Energie in Leiden.
 • De kosten voor deelname zijn € 97,- ex btw.
Aanmelden kan bij

Bert Holman – bert@essenceiam.nl
Jan Schalkx – jan-schalkx@hotmail.com

Voor meer info bel

06 36 14 09 62 (Bert)
06 46 08 09 26 (Jan).

Ter info hieronder het schema van de werkwijze

Schema_Nemotiveren

 

[1] de Nemotiveer monitor
een door Holman en Schalkx ontwikkeld meet- en ontwikkelinstrument, geïnspireerd op de wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie.

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

Ik-posities in het ZelfCoachSpel

Ik-posities in het ZelfCoachSpel

Ik-Positie


In een klassiek gezin ben je misschien vader, kostwinner en partner tegelijk.
Die drie verschillende posities kun je totaal anders ervaren. Als kostwinner kun je jezelf competent voelen, terwijl je als vader wellicht tekort schiet en onzeker bent over je partnerschap.
In iedere sociale context hebben mensen minimaal een positie, die ze van nature hebben, kregen toegewezen of die ontstaan is.
In een vereniging of stichting onderscheiden we formele posities, zoals voorzitter, penningmeester, secretaris en leden van bestuur.  Ieder bedrijf kent een of meerdere eigenaren en afhankelijk van de situatie verschillende formele functies en posities.
In al die situaties is er ook nog gewoon de man of vrouw die je bent, ooit was, wil zijn of worden.

 

Meerstemmigheid en innerlijke dialoog

Je gedrag en reacties, emoties en gedachten kunnen per positie totaal anders zijn. Zij vertegenwoordigen meerdere manieren van zijn en beleven, die jij zelf meer of minder een plaats geeft om betekenis te geven aan jouw situatie.
Er spreken als het ware meerdere stemmen in jou, die om aandacht vragen. Die meerstemmigheid vraagt om een innerlijke dialoog, de afstemming van jouw belangen, wensen, behoeften en drijfveren.

ZelfCoachSpel

Met het ZelfCoachSpel heb je verschillende mogelijkheden, om je verscheidenheid aan persoonlijke Ik-posities en innerlijke meerstemmigheid bloot te leggen.

 • Wat wil je weten over jezelf?
 • Welke Ik-positie of -posities vind je interessant om te onderzoeken?

Hoe?

Check alle vorige artikelen over gebruik van diverse kaarten. Klik door naar Nieuws & Reacties

Have fun!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

Teamspel Zoek Elkaars Drijfveer

Teamspel – Zoek elkaars drijfveer

Gevoel_Blauw-250Gevoel_Paars-250Gevoel_Rood-250Gevoel_Oranje-250 Gevoel_Geel-250Gevoel_Groen-250

 

We denken allemaal, dat we de drijfveer van de ander kennen. Maar is dat wel zo? Doe de proef op de som en ga spelen met de gevoelskaarten van het ZelfCoachSpel.

Hoe werkt het?

 • Bedenk met elkaar waar je het over  wil hebben (de samenwerking, een gezamenlijke opdracht, een speciale omstandigheid, etc.)
 • Iedere speler krijgt een stok met kaarten met op de achterkant gevoelens en emoties
 • Iedere speler geeft zijn medespelers een kaart die hij vindt passen bij zijn medespelers zonder mondelinge uitwisseling
 • Daarna mogen spelers om de beurt hun ontvangen kaarten op het speelbord leggen op een plek die ze vinden passen en daarover kort uitwisselen met de anderen

Tips

 • Maak de groep niet groter dan 6 spelers per tafel
 • Rouleer bij grote teams

 

Materiaal

Alle materiaal is verkrijgbaar door contact op te nemen via Vragen@ZelfCoachSpel.info.
Daar krijg je antwoord en advies op jouw persoonlijke vragen over toepassing en gebruik van de verschillende spelvormen. Desgewenst bespreken we een en ander in een telefonisch contact of maken we een afspraak.

Veel speelplezier!
Jan Schalkx

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoachSpel en transities

ZelfCoachSpel maakt wat lostransitieprofessionals-1

Hanneke Koomans en Annette van den Bergh noemen zich transitieprofessionals. Zij hebben een eigen expertise ontwikkeld op basis van het ZelfCoachSpel.
Op hun site leggen ze uit wie ze zijn en wat ze doen. TransitieProfessional.nl

 

Gebundelde kracht

Samen vormen ze een sterk aanvullend duo.
Waar de een structureert, is de ander creatief. Detaillering versus het grote plaatje. Rust versus actie. Verstandelijk versus intuïtief.
In voortdurende wisselwerking vullen zij elkaar gebalanceerd aan en zorgen voor inzicht, beweging in verandering en borging. Ze hebben ontdekt, dat het ZelfCoachSpel hen in die modus kan versterken.

ZelfCoachSpel als platform

het ZelfCoachSpel faciliteert zowel professionals als de transitie en de actoren in die transitie. Wij zijn er trots op de mogelijkheden en potentie van het ZelfCoachSpel en denken, dat het aantal toepassingen nog lang niet uitgeput is.
Denkt met ons mee!

transitieprofessionals-2

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoachSpel 7 – Spelen met gevoelskaarten bij imaginatie

Gevoel_Rood-250ZelfCoachSpel – Spelen met gevoelskaarten bij imaginatie

Omdraaiing en imaginatie.
Al enige tijd worstel je met een bepaald probleem of uitdaging, waar je iedere dag mee wakker wordt of opnieuw geconfronteerd.
We draaien de zaak om.
Op een dag wordt je wakker met een goed gevoel en gaandeweg wordt duidelijk, dat je probleem is opgelost, verdwenen als sneeuw voor de zon.
Hoe zou dat er voor jou uitzien?

 

Spel – Thema

Startsituatie

 • Context
  Spelers delen een individueel of groepsthema dat ze met de andere spelers willen onderzoeken.
  Imaginatie is bij alle vorige spelvormen als logisch vervolg in te zetten.
 • Thema en imaginatie
  Leden formuleren op basis van het thema en de eigen actuele illustratie daarvan een gewenste situatie, waarin het thema niet meer speelt, is opgelost.
  Zij illustreren dit met de de vraag:
  “Waaraan merk je dat het is opgelost?”
 • Doel
  De groep als klankbord en steunpunt te gebruiken, om je gewenste situatie te onderzoeken en te verwezenlijken.
 • Groepsgrootte
  Het basisspel is toegankelijk voor groepen van 6 personen.

Tips bij groepen groter dan 6

 • Verdeel desgewenst in subgroepen, eventueel gebaseerd op vergelijkbare formuleringen van actuele gebeurtenissen of situaties
 • Rouleer als je vaker speelt

 

De spelleider

De spelleider kan uit de groep gekozen worden, tenzij in vorige afleveringen anders vermeld.
Eventueel wordt gerouleerd, als er vaker gespeeld wordt.

De spelleider bemoeit zich niet met de inhoud, maar zorgt voor een goed lopende structuur. Hij bewaakt dat:

 • alles aanwezig is
 • de spelregels in de introductie helder uitgelegd worden aan de deelnemers
 • de juiste volgorde en tijd aangehouden wordt, zoals die hieronder wordt gegeven
 • deelnemers vragen en ervaringen voldoende kwijt kunnen

 

Spelen100x100_NL

1 – Intro
De spelleider nodigt de deelnemers rond de speelmat op de grond of het speelbord op tafel en geeft een introductie.

2 – Imaginatie
Dit onderdeel vraagt een moment van bezinning en kent twee belangrijke momenten.
Spelers wordt gevraagd de blik naar binnen te richten en eventueel de ogen te sluiten met de vraag:
“Waar heb ik binnen dit thema last van en waar wil ik vanaf?”
Als dit helder is, volgt de tweede vraag:
“Hoe zou dit er voor mij uitzien?”
De spelleider geeft voor beide vragen voldoende tijd.

3 – Het formuleren van je persoonlijke ideaalbeeld
Belangrijk onderdeel voor bekrachtiging van de “ideale situatie”.

 • Schrijf vanuit jezelf als persoon, vanuit jouw perspectief. Je kan de zin eventueel met “ik” beginnen.
 • Houd het concreet. Hoe ziet het er voor jou uit? Hoe ervaar je die nieuwe situatie?
 • Denk aan wat, wie, waar, wanneer.

4 – Gevoelskaarten
Alle spelers krijgen een setje gevoelskaarten. Iedere set bevat dezelfde gevoelens op de achterkant van de kaart met 2 jokerkaarten voor gevoelens, die spelers zelf kunnen benoemen.
Iedere speler kiest daaruit 6 kaarten, die hem typeren binnen de nieuwe situatie, waarin het probleem er niet meer is: een voor zelfstandigheid, een voor inspiratie, een voor saamhorigheid, een voor afhankelijkheid, een voor machteloosheid en een voor verzet.
De kaarten worden neergelegd op de segmenten, die de speler daaraan gevoelsmatig verbindt

5 – Uitwisseling
Spelers krijgen om de beurt 10 minuten tijd om de eigen ervaring toe te lichten en vragen van medespelers te beantwoorden. Daarna mag iedere medespeler een tip geven of een aanbod doen, dat steunend is.

Tips voor het stellen van vragen

 • Stel je positief en open op
 • Stel open vragen, stuur niet, geef ruimte aan de eigen invulling en inzichten van de beurtspeler

Gebruik elkaar als buddy. Als het spel gespeeld is, kun met een of meerder deelnemers iets afspreken om elkaar te helpen.

Tips voor buddyvorming

 • Met wie heb je een klik?
 • Wie geeft je emotionele en mentale steun?
 • Wie kan je bijstaan met praktische hulp of advies?
 • Wie heeft de ervaring, die jij nodig hebt?
 • Wie is jou ten voorbeeld?

 

Materiaal

Alle materiaal is verkrijgbaar door contact op te nemen via Vragen@ZelfCoachSpel.info.
Daar krijg je antwoord en advies op jouw persoonlijke vragen over toepassing en gebruik van de verschillende spelvormen. Desgewenst bespreken we een en ander in een telefonisch contact of maken we een afspraak.

Veel speelplezier!
Jan Schalkx

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoachSpel 6 – Spelen met gevoelskaarten bij individueel thema

ZelfCoachSpel – Spelen met gevoelskaarten bij individueel thema

Intervisie.
Elkaar bevragen over zaken waar je bij elkaar geen weet van hebt, vanuit de behoefte de onderlinge relatie te verstevigen of persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.
Goed toepasbaar binnen gezin, relatie, vriendenkring en bij teambuilding.
Bijkomende effecten zijn het vergroten van eigen kracht, ontwikkelen van emo-diversiteit en welbevinden. Ook inzetbaar  binnen een therapeutische omgeving.

 

Spel – Groepsthema

Startsituatie

 • Context
  Groepsleden delen een individueel thema met de andere groepsleden voor consultatie.
 • Thema
  Ieder lid heeft een eigen thema, worsteling of uitdaging.
  Leden formuleren een persoonlijke, actuele gebeurtenis of situatie, die het thema verduidelijkt.
 • Doel
  De groep als klankbord en steunpunt te gebruiken, zodat er ruimte komt voor gewenste persoonlijke ontwikkeling.
 • Groepsgrootte
  Het basisspel is toegankelijk voor groepen van 6 personen.

Tips bij groepen groter dan 6

 • Verdeel desgewenst in subgroepen, eventueel gebaseerd op vergelijkbare formuleringen van actuele gebeurtenissen of situaties
 • Rouleer als je vaker speelt

 

De spelleider

De spelleider komt uit de groep.
Eventueel wordt gerouleerd, als er vaker gespeeld wordt.

De spelleider bemoeit zich niet met de inhoud, maar zorgt voor een goed lopende structuur. Hij bewaakt dat:

 • alles aanwezig is
 • de spelregels in de introductie helder uitgelegd worden aan de deelnemers
 • de juiste volgorde en tijd aangehouden wordt, zoals die hieronder wordt gegeven
 • deelnemers vragen en ervaringen voldoende kwijt kunnen

 

Spelen100x100_NL

1 – Intro
De spelleider nodigt de deelnemers rond de speelmat op de grond of het speelbord op tafel en geeft een introductie.

2 – Persoonlijk thema
De spelers formuleren een eigen thema, worsteling of uitdaging.
Ieder krijgt een minuut, om zijn individuele thema kort toe te lichten aan de andere spelers, zodat die de context begrijpen.

3 – Het formuleren van een persoonlijke, actuele gebeurtenis of situatie
Belangrijk onderdeel voor zelfonderzoek.

 • Schrijf vanuit jezelf als persoon, vanuit jouw perspectief. Je kan de zin eventueel met “ik” beginnen.
 • Houd het feitelijk. Wat is er precies gebeurt? Hoe is de feitelijke situatie? Wat is er gedaan? Geen conclusies of aannames.
 • Denk aan wat, wie, waar, wanneer.

Meer over beschrijving van actuele situaties en gebeurtenissen vind je hier.

4 – Gevoelskaarten
Alle spelers krijgen een setje gevoelskaarten. Iedere set bevat dezelfde gevoelens op de achterkant van de kaart met 2 jokerkaarten voor gevoelens, die spelers zelf kunnen benoemen.
Iedere speler kiest daaruit 6 kaarten, die hem typeren binnen de beschreven actuele situatie of gebeurtenis: een voor zelfstandigheid, een voor inspiratie, een voor saamhorigheid, een voor afhankelijkheid, een voor machteloosheid en een voor verzet.
De kaarten worden neergelegd op de segmenten, die de speler daaraan gevoelsmatig verbindt

5 – Uitwisseling
Spelers krijgen om de beurt 10 minuten tijd om de eigen ervaring toe te lichten en vragen van medespelers te beantwoorden. Daarna mag iedere medespeler een tip geven of een aanbod doen, dat steunend is.

Tips voor het stellen van vragen

 • Stel je positief en open op
 • Stel open vragen, stuur niet, geef ruimte aan de eigen invulling en inzichten van de beurtspeler

Gebruik elkaar als buddy. Als het spel gespeeld is, kun met een of meerder deelnemers iets afspreken om elkaar te helpen.

Tips voor buddyvorming

 • Met wie heb je een klik?
 • Wie geeft je emotionele en mentale steun?
 • Wie kan je bijstaan met praktische hulp of advies?
 • Wie heeft de ervaring, die jij nodig hebt?
 • Wie is jou ten voorbeeld?

 

Materiaal

Alle materiaal is verkrijgbaar door contact op te nemen via Vragen@ZelfCoachSpel.info.
Daar krijg je antwoord en advies op jouw persoonlijke vragen over toepassing en gebruik van de verschillende spelvormen. Desgewenst bespreken we een en ander in een telefonisch contact of maken we een afspraak.

Veel speelplezier!
Jan Schalkx

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoachSpel 5 – Spelen met gevoelskaarten bij een groepsthema

Gevoel_Blauw-250ZelfCoachSpel – Spelen met gevoelskaarten bij een groepsthema

Peergroup-consultatie.
Het spelen met gevoelskaarten in een groep is een spannende en leerzame activiteit.
Contextueel zelfonderzoek, vergroten van eigen kracht, ontwikkelen van emo-diversiteit zijn enkele van de redenen om te spelen.
Een gezamenlijke thema verbindt de groep en is daarmee het uitgangspunt voor onderlinge uitwisseling en steun.

 

Spel – Groepsthema

Startsituatie

 • Context
  Er is een bestaande groep met een gezamenlijk vraagstuk of een groep, die op basis van een vraagstuk geformeerd is. De groep heeft behoefte aan onderlinge steun en uitwisseling over een specifiek probleem of uitdaging.
 • Thema
  Het thema is geformuleerd op basis van de behoefte die de leden van de groep delen. Denk aan een groep ouders met eenzelfde opvoedingsvraag, een groep mensen met een bepaalde handicap of ziekte, managers rond specifieke organisatievraagstukken, etc. Zie “Voorbeelden van groepsthema’s” verder in dit artikel.
  Leden formuleren een persoonlijke, actuele gebeurtenis of situatie, die het thema verduidelijkt.
 • Doel
  Het gevoel te kunnen hebben niet alleen te staan, een helpend netwerk te kunnen organiseren en het versterken van eigen oplossend vermogen met gebruik van de ervaringen uit de groep.
 • Groepsgrootte
  Het basisspel is toegankelijk voor groepen van 6 personen. Bij grotere groepen zal men afhankelijk van de situatie, tijd, etc, keuzes moeten maken,

Tips bij groepen groter dan 6

 • Verdeel desgewenst in subgroepen, gebaseerd op vergelijkbare formuleringen van actuele gebeurtenissen of situaties
 • Rouleer het thema bij meerdere vragen of subthema’s

 

De spelleider

Het is raadzaam een spelleider te kiezen, die ervaring heeft met specifiek, gevoelige zaken. In alle ander gevallen zijn spelers in staat zelf als spelleider te fungeren.
Eventueel wordt gerouleerd, als er vaker gespeeld wordt.

De spelleider bemoeit zich niet met de inhoud, maar zorgt voor een goed lopende structuur. Hij bewaakt dat:

 • alles aanwezig is
 • de spelregels in de introductie helder uitgelegd worden aan de deelnemers
 • de juiste volgorde en tijd aangehouden wordt, zoals die hieronder wordt gegeven
 • deelnemers vragen en ervaringen voldoende kwijt kunnen

 

Spelen100x100_NL

1 – Intro
De spelleider nodigt de deelnemers rond de speelmat op de grond of het speelbord op tafel en geeft een introductie.

2 – Thema vaststellen
Het thema is bekend bij de groepsleden en herkenbaar, omdat alle leden van de groep soortgelijke problematiek ervaren en om die reden het spel met elkaar willen spelen.

Voorbeelden van groepsthema’s

 • Ouders: “Help.We hebben een puber in huis.”
 • Managers: “Mensen binnen onze organisatie moeten meer eigen verantwoordelijkheid gaan nemen en minder aangestuurd worden.”
 • Revalidanten: “Hoe gaan we om met onze revalidatie?”
 • Studenten: “Hoe kom ik tot een juiste studiekeuze?”

3 – Het formuleren van een persoonlijke, actuele gebeurtenis of situatie
Belangrijk onderdeel voor zelfonderzoek.

 • Schrijf vanuit jezelf als persoon, vanuit jouw perspectief. Je kan de zin eventueel met “ik” beginnen.
 • Houd het feitelijk. Wat is er precies gebeurt? Hoe is de feitelijke situatie? Wat is er gedaan? Geen conclusies of aannames.
 • Denk aan wat, wie, waar, wanneer.

Meer over beschrijving van actuele situaties en gebeurtenissen vind je hier.

4 – Gevoelskaarten
Alle spelers krijgen een setje gevoelskaarten. Iedere set bevat dezelfde gevoelens op de achterkant van de kaart met 2 jokerkaarten voor gevoelens, die spelers zelf kunnen benoemen.
Iedere speler kiest daaruit 6 kaarten, die hem typeren binnen het vastgelegde thema: een voor zelfstandigheid, een voor inspiratie, een voor saamhorigheid, een voor afhankelijkheid, een voor machteloosheid en een voor verzet.
Hij houdt deze kaarten bij zich.

5 – Uitwisseling
Spelers krijgen om de beurt 10 minuten tijd om de eigen ervaring toe te lichten en vragen van medespelers te beantwoorden. Daarna mag iedere medespeler een tip geven of een aanbod doen, dat steunend is.

Tips voor het stellen van vragen

 • Stel je positief en open op
 • Stel open vragen, stuur niet, geef ruimte aan de eigen invulling en inzichten van de beurtspeler

Onderling contact hoeft niet beperkt te blijven tot het spel. Als je merkt, dat iemand anders je meer te bieden  heeft, maak dan afspraken om verder met elkaar te gaan. Wie heeft je nog wat te bieden?

Tips voor buddyvorming

 • Met wie heb je een klik?
 • Wie geeft je emotionele en mentale steun?
 • Wie kan je bijstaan met praktische hulp of advies?
 • Wie heeft de ervaring, die jij nodig hebt?
 • Wie is jou ten voorbeeld?

 

Materiaal

Alle materiaal is verkrijgbaar door contact op te nemen via Vragen@ZelfCoachSpel.info.
Daar krijg je antwoord en advies op jouw persoonlijke vragen over toepassing en gebruik van de verschillende spelvormen. Desgewenst bespreken we een en ander in een telefonisch contact of maken we een afspraak.

Veel speelplezier!
Jan Schalkx

 

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoachSpel 3 – Spelen met gevoelskaarten bij samenwerking en teambuilding in teams

Gevoel_Geel-250ZelfCoachSpel – Spelen met gevoelskaarten bij samenwerking en teambuilding in teams

Een goed team is een mix van sociale samenhang en doelgerichtheid. Het is te zien als een systeem.
Zo’n systeem kent een aantal peilers, waaronder onderlinge verbinding (iedereen heeft een gewaardeerde plek en is van betekenis), ordening (er is sprake van anciënniteit en hiërarchie), balans (tussen geven en nemen voor iedereen) en richting (ergens vandaan komen en naartoe bewegen).
Als een van de peilers niet functioneert, deels wegvalt of ontbreekt, werkt het systeem niet of niet optimaal.

 

Spel – Samenwerking en teambuilding in teams

Startsituatie

 • Context
  Er is behoefte aan onderhoud of verbetering van de samenwerking binnen het team. Vaak zal dit ontstaan vanuit een problematisch situatie. Dat is echter niet noodzakelijk. Simpelweg nieuwe dingen aan elkaar ontdekken, versterkt de band, het motief tot samenwerken en geeft handvatten voor wederzijds begrip en ondersteuning.
 • Thema
  Het thema dient de samenwerking binnen de groep te raken door de vraagstelling. Zie “Tips voor thema’s over samenwerken” verderop in dit artikel.
  Dat moet geoperationaliseerd worden door te koppelen aan gebeurtenissen en omstandigheden binnen het team.
  Leden binnen het team beschrijven een persoonlijke actuele ervaring rond samenwerken. Zie hier ook “Tips voor formulering van een actuele ervaring”
 • Doel
  Leren kennen en accepteren van elkaars positie, drijfveren en behoeften, zodat eventuele onbalans en belemmeringen worden weggehaald.
 • Groepsgrootte
  Het basisspel is toegankelijk voor groepen van 6 personen. Bij grotere groepen zal men afhankelijk van de situatie, tijd, etc, keuzes moeten maken in de organisatie van het spel.

Tips bij groepen groter dan 6

 • Verdeel in subgroepen
 • Organiseer centrale terugkoppeling
 • Rouleer het thema bij meerdere vragen/thema’s
 • Verander de indeling van de groepen

 

De spelleider

Het is raadzaam een roulatiesysteem te maken, waarbinnen teamleden om de beurt de rol van spelleider vervullen. Bij voorkeur geen teamleider, omdat die een andere hiërarchie heeft binnen het team.
Het spelen van een leidende rol door teamleden als spelleider heeft direct invloed op de dynamiek binnen het team.

De spelleider bemoeit zich niet met de inhoud, maar zorgt voor een goed lopende structuur. Hij bewaakt dat:

 • alles op tijd klaar staat
 • de spelregels in de introductie helder uitgelegd worden aan de deelnemers
 • de juiste volgorde en tijd aangehouden wordt, zoals die hieronder wordt gegeven
 • er open vragen gesteld worden en met de juiste intentie en toon

 

Spelen100x100_NL

1 – Intro
De spelleider nodigt de deelnemers rond de speelmat op de grond of het speelbord op tafel en geeft een introductie.

2 – Thema vaststellen
De spelleider helpt het team een gezamenlijk thema rondom samenwerking vast te stellen. Het moet iets zijn dat gedragen kan worden door alle deelnemers.

Tips voor thema’s over samenwerken

 • Een actuele gebeurtenis of situatie, die allen geraakt heeft
 • Ieders persoonlijke sociale betekenis binnen het team
 • Ieders persoonlijke positie in de hiërarchie
 • Ieders persoonlijk aandeel in de functionele samenwerking
 • Toekomstbeelden: wensen, dromen, ambities, verwachtingen
 • Persoonlijke vaardigheden of kwaliteiten, die niet gezien worden

3 – Persoonlijke actuele ervaring
Na de vaststelling van het thema, krijgt iedereen een paar minuten de tijd zijn eigen beleving van het thema te concretiseren.

Tips voor formulering van een actuele ervaring

 • Formuleer een gebeurtenis of omstandigheden, die betekenisvol is voor je
 • Formuleer vanuit de ik-vorm
 • Formuleer kernachtig met behulp van de vragen wie, wat, waar, wanneer en hoe
 • Toekomst, droom, ideaal, verwachting of wens worden op dezelfde wijze geformuleerd

4 – Gevoelskaarten
Alle spelers krijgen een setje gevoelskaarten in een andere kleur. Iedere set bevat dezelfde gevoelens op de achterkant van de kaart met 2 jokerkaarten voor gevoelens, die spelers zelf kunnen benoemen als die ontbreken.
Iedere speler kiest 6 kaarten, die voor hem van betekenis zijn in verband met zijn persoonlijk geformuleerde ervaring van het thema.
Deze kaarten worden met de gekleurde zijde naar boven op de mat of het speelbord gelegd op de plaats, die men daarmee associeert.

5 – Rondje uitwisseling

 • Ieder speler krijgt 5 minuten
 • De beurtspeler draait de kaart om waarover hij als eerste iets kwijt wil, enz.
 • Medespelers mogen vragen stellen
 • Eventueel volgt er nog een ronde

Tips voor het stellen van vragen

 • Stel je positief en open op
 • Stel open vragen, stuur niet, geef ruimte aan de eigen invulling van de beurtspeler

 

Materiaal

Alle materiaal is verkrijgbaar door contact op te nemen via Vragen@ZelfCoachSpel.info.
Daar krijg je antwoord en advies op jouw persoonlijke vragen over toepassing en gebruik van de verschillende spelvormen. Desgewenst bespreken we een en ander in een telefonisch contact of maken we een afspraak.

 

Veel speelplezier!
Jan Schalkx

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoachSpel 2 – Spelen met gevoelskaarten bij kennismaking in groepen

Gevoel_Oranje-250ZelfCoachSpel – Spelen met gevoelskaarten bij kennismaking in groepen

Deelnemers binnen nieuwe groepen en teams hebben behoefte om elkaar op verschillende niveaus te leren kennen.
Die eerste kennismaking bestaat vaak uit een soort van korte introductie met feitelijkheden, zoals naam, sociale achtergrond, huwelijkse staat, kinderen, hobby, woonplaats, wat men doet en bereikt heeft, etc.
De gevoelskaarten van het ZelfCoachSpel zijn een kapstok om elkaar op een dieper niveau te leren kennen.
Ze worden hier gebruikt om te communiceren over hoe men de nieuwe situatie beleeft.

 

Spel – Kennismaken in groepen

Startsituatie

 • Context
  Een gegeven situatie, waarin een groep of team voor het eerst in een bepaalde samenstelling en specifiek doel bij elkaar is.
 • Thema
  Het thema wordt bepaald door de natuurlijke nieuwsgierigheid uit de groep.
  Wat willen mensen weten van elkaar?
 • Doel
  Bevredigen van de nieuwsgierigheid naar elkaar.
 • Groepsgrootte
  Het basisspel is toegankelijk voor groepen van 6 personen. Bij grotere groepen zal men afhankelijk van de situatie, tijd, etc, keuzes moeten maken,

Tips bij groepen groter dan 6

 • Verdeel in subgroepen
 • Organiseer centrale terugkoppeling
 • Rouleer het thema bij meerdere vragen/thema’s
 • Verander de indeling van de groepen

 

De spelleider

In formele situaties is vaak een aangewezen leider, die als spelleider kan fungeren. Dat kan een docent, coördinator, coach, trainer, manager, teamleider zijn.
In informele groepen is er vaak een initiatiefnemer, die die rol kan vervullen.

De spelleider bemoeit zich niet met de inhoud, maar zorgt voor een goed lopende structuur. Hij bewaakt dat:

 • alles op tijd klaar staat
 • de spelregels in de introductie helder uitgelegd worden aan de deelnemers
 • de juiste volgorde en tijd aangehouden wordt, zoals die hieronder wordt gegeven
 • er open vragen gesteld worden en met de juiste intentie en toon

 

Spelen100x100_NL

1 – Intro
De spelleider nodigt de deelnemers rond de speelmat op de grond of het speelbord op tafel en geeft een introductie.

2 – Rondje
In een kort rondje volgt een eerste kennismaking, waarin iedereen wat over zichzelf kan vertellen.

3 – Thema
De spelleider vraagt aan de groep waar mensen nieuwsgierig naar zijn en wat ze verder in algemeenheid willen weten van elkaar.
Er wordt vervolgens in consensus afgesproken welke vraag het uitgangspunt is voor verdere kennismaking.

Tips voor thema’s

 • Hoe ervaar ik de situatie?
 • Hoe hoop ik me gevoelsmatig te manifesteren in deze nieuwe groep?
 • Waar kom ik vandaan?
 • Wat denk ik mee te brengen in de samenwerking?

4 – Gevoelskaarten
Alle spelers krijgen een setje gevoelskaarten in een andere kleur. Iedere set bevat dezelfde gevoelens op de achterkant van de kaart met 2 jokers voor gevoelens, die spelers zelf kunnen benoemen.
Iedere speler kiest 6 kaarten, die voor hem van betekenis zijn in verband met het thema.
Deze kaarten worden met de gekleurde zijde naar boven op de mat of het speelbord gelegd op de plaats, die men daarvoor kiest.

5 – Rondje uitwisseling

 • Ieder speler krijgt maximaal 5 minuten
 • De beurtspeler draait de kaart om waarover hij als eerste iets kwijt wil, enz.
 • Medespelers mogen vragen stellen
 • Eventueel volgt er nog een ronde

Tips voor het stellen van vragen

 • Stel je positief en open op
 • Stel open vragen, stuur niet, geef ruimte aan de eigen invulling van de beurtspeler

 

Materiaal

Alle materiaal is verkrijgbaar door contact op te nemen via Vragen@ZelfCoachSpel.info.
Daar krijg je antwoord en advies op jouw persoonlijke vragen over toepassing en gebruik van de verschillende spelvormen. Desgewenst bespreken we een en ander in een telefonisch contact of maken we een afspraak.

 

Have fun!
Jan Schalkx

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoachSpel 4 – Spelen met gevoelskaarten in organsiatietransitie

ZelfCoachSpel – Spelen met gevoelskaarten in organsiatietransitie

Organisaties in transitie roepen veel vraagstukken op bij medewerkers. Van angst, onveiligheid en verzet tot inspiratie en saamhorigheid in allerlei vormen en samenstellingen.
Het is de kunst om blokkerende gevoelens te onderkennen. Niet om te bestrijden, maar om ze een plek te geven. Daardoor ontstaat ruimte voor nieuwe energie en ontwikkeling.

 

Spel – Organisatie in transitie

Startsituatie

 • Context
  Er is een transitie binnen de organisatie gepland of inmiddels aan de gang. Er zijn veel onduidelijkheden en onzekerheden voor medewerkers.
 • Thema
  Teams en individuen binnen de organisatie ervaren allerlei onzekerheden over eigen positie en taken. Dat wordt weerspiegeld in het gezamenlijke thema. Zie “Tips voor transitiethema’s“.
  Dat moet geoperationaliseerd worden door te koppelen aan gebeurtenissen en omstandigheden binnen het team.
  Leden binnen het team beschrijven een persoonlijke actuele ervaring rond de transitie. Zie hier ook “Tips voor formulering van een actuele ervaring”
 • Doel
  Inzicht verkrijgen in de emotionele positie en behoeften van teamleden, zodat het management de erkenning daaraan kan geven en vervolgens ruimte creëert voor nieuwe energie en ontwikkeling.
 • Groepsgrootte
  Het basisspel is toegankelijk voor groepen van 6 personen. Bij grotere groepen zal men afhankelijk van de situatie, tijd, etc, keuzes moeten maken,

Tips bij groepen groter dan 6

 • Verdeel desgewenst in subgroepen
 • Rouleer het thema bij meerdere vragen/thema’s
 • Verander de indeling van de groepen
 • Organiseer centrale terugkoppeling bijvoorbeeld via een carousel-sessie. Zie onder bij uitwisseling.

 

De spelleider

Het is raadzaam een trainer te kiezen, die ervaring heeft met gevoelige zaken binnen organisaties. Het management zelf heeft vaak een beladen positie binnen de transitie.
Daarnaast moet volstrekt helder zijn, dat de spelleider er is om het verhaal van de medewerkers een kans te geven.

De spelleider bemoeit zich niet met de inhoud, maar zorgt voor een goed lopende structuur. Hij bewaakt dat:

 • alles op tijd klaar staat
 • de spelregels in de introductie helder uitgelegd worden aan de deelnemers
 • de juiste volgorde en tijd aangehouden wordt, zoals die hieronder wordt gegeven
 • er ruimte ontstaat voor alle deelnemers

 

Spelen100x100_NL

1 – Intro
De spelleider nodigt de deelnemers rond de speelmat op de grond of het speelbord op tafel en geeft een introductie.

2 – Thema vaststellen
De spelleider helpt het team een gezamenlijk thema rondom de transitie als uitgangspunt te nemen. Het moet iets zijn dat gedragen kan worden door alle deelnemers.

Tips voor transitiethema’s

 • Een tekst of uitspraak, die de transitie kenmerkt
 • Eventuele verandering in de bestaansgrond van de organisatie
 • Eventuele verandering in de doelstellingen en targets van de organisatie
 • Eventuele verandering in hiërarchie en verantwoordelijkheid
 • Gevolgen voor functionele samenwerking
 • Kansen en mogelijkheden
 • Toekomstbeelden: wensen, dromen, ambities, verwachtingen

3 – Gevoelskaarten
Alle spelers krijgen een setje gevoelskaarten. Iedere set bevat dezelfde gevoelens op de achterkant van de kaart met 2 jokerkaarten voor gevoelens, die spelers zelf kunnen benoemen.
Iedere speler kiest daaruit 6 kaarten, die hem typeren binnen het vastgelegde thema: een voor zelfstandigheid, een voor inspiratie, een voor saamhorigheid, een voor afhankelijkheid, een voor machteloosheid en een voor verzet.
Hij houdt deze kaarten bij zich.

4 – Uitwisseling in carouselCarousel

 • Spelers worden verdeeld over cirkelparen van maximaal 6 spelers, waarbij iedere speler in een segment staat
 • In de cirkelparen staan de spelers met het gezicht naar elkaar toe
 • De spelers aan de buitenkant krijgen steeds een minuut om hun gekozen gevoelskaart in dit segment toe te lichten
 • De andere speler luistert en stelt eventueel verhelderende vragen
 • Na iedere minuut schuift de buitenste cirkel een stap door naar het volgende segment in de richting van de klok
 • Dit herhaalt zich totdat dezelfde spelers weer tegenover elkaar staan
 • Nu krijgen de spelers in de binnenring het  woord en schuiven steeds een stap door

Indien de cirkelparen kleiner zijn dan 6, dan wordt het doorschuiven zo georganiseerd dat alle segmenten aan bod komen.

Tips voor het stellen van vragen

 • Stel je positief en open op
 • Stel open vragen, stuur niet, geef ruimte aan de eigen invulling van de beurtspeler

5 – Centrale inventarisatie
Belangrijke ervaringen worden als bruikbare aanbevelingen geformuleerd voor het management op een flap-over.
Voorbeelden:

 • Een vraag om informatie over gevolgen voor personeel
 • Er moet meer duidelijkheid komen over de tijdsplanning in de transitie
 • Er is behoefte aan training in het nieuwe softwaresysteem
 • Men wil graag kennismaken met de nieuwe collega’s

 

Materiaal

Alle materiaal is verkrijgbaar door contact op te nemen via Vragen@ZelfCoachSpel.info.
Daar krijg je antwoord en advies op jouw persoonlijke vragen over toepassing en gebruik van de verschillende spelvormen. Desgewenst bespreken we een en ander in een telefonisch contact of maken we een afspraak.

Veel speelplezier!
Jan Schalkx

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZeldCoachSpel 1 – Spelen met gevoelskaarten

ZelfCoachSpel – Spelen met gevoelskaartenGevoel_Paars-250

Spelen met gevoelskaarten binnen het ZelfCoachSpel legt de onderliggende behoeften en drijfveren bloot, die vaak niet gezien en uitgesproken worden.
Zolang die onderstroom niet naar boven komt, kan dit een stagnerende werking hebben op ontwikkeling.
Het spelen met gevoelskaarten kan leiden tot nieuwe inzichten en ervaringen en is in die zin spannend en leuk om te doen.
Afhankelijk van het doel zijn er verschillende spelmogelijkheden.

 

Hoe wordt er gespeeld?

Bepalen van de startsituatie

 • Heldere context
  “Hoe is de situatie, wat zijn de omstandigheden of gebeurtenissen, waarin ik of wij ons bevinden?”

  Er is een context of uitgangssituatie waar deelnemers mee zijn geconfronteerd.
  Dat kan een individuele of groepscontext zijn.
  Bij team- of groepsvraagstukken geldt over het algemeen een gezamenlijke context.
 • Thema
  “Wat speelt er, welke worsteling of uitdagingen ervaar ik in verband met de situatie?”

  Er is een thema, dat centraal gesteld wordt door spelers en dat ieder speler voor zichzelf formuleert.
 • Doel
  “Wat is het te bereiken doel met betrekking tot een gezonde situatie voor deelnemers?”
  Deelnemers onderzoeken de mogelijkheden om vanuit eigen kracht en met steun van de ander tot een gezonde situatie te komen.

In de verschillende spelvormen, die we de komende afleveringen gaan bespreken, wordt dit verder uitgewerkt.

Aantal spelers

Het spel wordt gespeeld in groepen of meerdere subgroepen van maximaal 6 spelers. Teams groter dan 6 leden worden opgesplitst in kleinere groepen.
Die opsplitsing kan ad random gebeuren of weloverwogen plaats vinden. Subgroepen koppelen aan elkaar terug.

Benodigdheden

 • Gevoelskaarten
  Iedere speler in de groep of subgroepjes heeft een eigen setje gevoelskaarten met een ander kleur.
 • Mat of speelbord ZelfCoachSpel
  Iedere groep of subgroep heeft een mat of speelbord ter beschikking.

Spelleiding

In groepen is het van belang een spelleider aan te wijzen.
De spelleider heeft een bescheiden rol. Hij bemoeit zich niet met de inhoud, maar bewaakt de regels en volgorde van de toegepaste spelvorm.
In teams en groepen kunnen spelleiders rouleren, tenzij er een professional aanwezig is om het spel te begeleiden.

 

Enkele spelvormen

 • Kennismaken in een groep
  Wat laten mensen los over drijfveren, behoeften en ambities binnen deze groep?
 • Samenwerken in een team
  Ontdek hoe je collega in de groep staat, wat hem drijft, wat je aan elkaar verbindt, om vervolgens tot gezamenlijke inzet te komen.
 • Organisatietransitie
  Ontdek elkaars positie, behoefte aan structuur en duidelijkheid, om op veilige wijze de transitie in te gaan.
 • Groepsthema
  Bij een groepsthema speelt een gezamenlijke vraag, waarbij je tot elkaars steun kunt zijn. Denk aan thema’s zoals opvoeding, relatie, loopbaan en identiteit, waarover je met lotgenoten ervaringen kunt uitwisselen.
 • Individueel thema
  Dit kan ieder persoonlijk thema zijn, zonder dat er een gezamenlijke noemer is.
  Een stukje zelfonderzoek en de inbreng en steun van anderen met een ander perspectief helpt je in beweging te komen en je eigen pad te vinden.
 • Imaginatie
  Dit is een bijzondere spelvorm, die te combineren is met alle andere spelvormen.
  Ze helpt je zoeken naar de oplossing voor jouw worsteling door uit te gaan van gewenst resultaat, een droomvraag of ideaalbeeld..

 

Slotopmerking

Iedere spelvorm leidt tot individueel inzicht bij deelnemers. In die zin is het spelen met de gevoelskaarten te zien als zelfonderzoek, dat leidt tot assessment van de actuele situatie waarin de deelnemers zich bevinden.
Dat is van betekenis voor zowel persoonlijke als groepsontwikkeling, dat binnen organisaties ondersteund kan worden door het management en in beleid kan worden meegenomen.

 

Materiaal

Alle materiaal is verkrijgbaar door contact op te nemen via Vragen@ZelfCoachSpel.info.
Daar krijg je antwoord en advies op jouw persoonlijke vragen over toepassing en gebruik van de verschillende spelvormen. Desgewenst bespreken we een en ander in een telefonisch contact of maken we een afspraak.

Met een hartelijke groet
Jan Schalkx

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 20 – Organiseer flow

ZelfCoaching – Organiseer flow100x100_NL

Een rivier vindt uiteindelijk altijd zijn weg naar beneden. Soms is het pad onduidelijk en met obstakels, maar de aandrang naar het lager gelegen gebied is onophoudelijk aanwezig.
Dat geldt ook voor jouw diep menselijke motieven. Ze zijn altijd aanwezig en zullen hun weg naar buiten moeten vinden.
De kunst is aan jou, om de obstakels te lijf te gaan met geduld en creativiteit, experimenterend en onderzoekend, zoals een kind op kan gaan in spel.

 

Wat is “flow”?

Flow is een mentale toestand, waarin mensen het optimale uit hun situatie weten te halen en optimale betekenis verlenen aan een proces of activiteiten. De van origine Tsjechische psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi heeft dit fenomeen bestudeerd en als concept verder uitgewerkt. Hieronder enkele kenmerken.

 • Betrokkenheid
  Vanuit sterk gevoelde persoonlijke motieven wordt een uitdaging aangegaan met de bedoeling iets waar te maken
 • Focus
  Die behoefte leidt tot een sterke gerichtheid op een bepaald doel, dat met de uitdaging samenhangt
 • Positiviteit
  Er wordt gezocht naar kansrijke mogelijkheden, om tot het einddoel te komen
 • Succes
  Het proces is pas voltooid als er succes is behaald

 

Hoe bereik je “flow”?

Flow bereik je door gebruik te maken van je inspiratie en te geloven in  je doel en de waarde daarvan.

 • Werken vanuit je motieven
  Jouw droom is je rode draad in het verhaal.
  Laat je daar door leiden. Het is het “Leitmotiv”, waarnaar je steeds terugkeert.
 • Stapsgewijs haalbare uitdagingen aangaan
  Vergelijk het “Leitmotiv” met een ladder. Iedere trede is een haalbaar stapje in de richting van je doel.
  Zie iedere trede als een kleine uitdaging, waarmee je jezelf een succes laat behalen en waarop je tevreden kunt terugzien.
 • Maak je vorderingen inzichtelijk
  Houd een dagboek bij voor jezelf of gebruik het logboekje van het ZelfCoachSpel.
 • Deel je successen
  Met mensen, die dicht bij je staan en weten waar je mee bezig bent.
  Je sociale netwerk kan je steunen en bevestigen, dat je goed op weg bent.

Tips

 • Houd je einddoel in het vizier
 • Zorg dat je plezier beleeft aan je proces
 • Laat je niet uit het veld slaan door kleine tegenslagen, heb geduld als het even tegenzit
 • Lees af en toe terug wat er in eerdere delen in deze cursus is beschreven

Succes!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 19 – Bepaal je eigen koers

ZelfCoaching – Bepaal je eigen koers100x100_NL

Als je in de ochtend wakker wordt. Wat drijft jou dan uit bed? De verantwoordelijkheid voor je gezin? De deadline op je werk? Je routine en discipline?
Of voel je je vol energie en in afwachting van wat deze dag je zal brengen?
In hoeverre voel jij, dat jouw leven voor jouw bepaald is in plaats van dat je er zelf de regie over voert?

 

Autonomie, verbondenheid en competentie

Het ontwikkelen van je talenten en competenties krijgt de meeste kans, als ze gestuurd worden door intrinsieke motivatie, ofwel je autonome verbondenheid met worstelingen en uitdagingen op je pad.

Duurzame keuzes

Wie duurzame keuzes wil maken in zijn leven, zal op genuanceerde wijze zijn persoonlijke omstandigheden en de waardering daarvan onder de loep willen nemen.
In deze cursus word je op geleide manier door je proces geloodst en vind je tips, die daarbij helppen.
De kern is en blijft gemotiveerd zelfonderzoek.

Koester je passie

We hebben allemaal onze redenen, waarom we ooit ergens mee gestart zijn. Wat was dat voor jou, als je kijkt naar fundamentele aspecten van jouw leven? Was dat uit passie, angst, de keuze voor zekerheid en veiligheid of was het pure beredenering?
Redenen, argumenten en overwegingen zijn zaken, die in je hoofd geformuleerd worden.
Wil dit nu ook zeggen, dat al je redenen een basis in je hoofd hebben?

Onder al je redeneringen, argumenten en overwegingen zit een onderstroom, die dieper gaat en gebaseerd is op basale menselijke drijfveren en behoeften.
Als je werkelijk kunt zeggen, dat je simpelweg liefde hebt voor wat je doet en dat je daardoor gedreven wordt, dan ben je een gelukkig mens. Dan zit je in je passie en is je passie je drijfveer.

 • Wat is de basis voor mijn verklaringen, waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe?
 • Waarop zijn mijn keuzes voor wat ik doe in dit leven gebaseerd?
 • In hoeverre ervaar ik liefde en verbondenheid voor wat ik doe?
 • Als ik met mijn  verstand weet wat me te doen staat, voelt het dan ook juist?

Breng je keuzes in het licht van verbondenheid

De behoefte in mensen om eigen beslissingen te nemen, is een belangrijke drijfveer. Het streven naar zelfstandigheid en autonomie is in ieder mens aanwezig. Het is de motor voor ontwikkeling van competentie en vaardigheden, dingen te kunnen en te weten.
Het krijgt pas betekenis in het licht van liefde en passie voor wat we doen. Dit is een tweede fundamentele drijfveer. Voelen we ons niet verbonden, dan wordt het leven hol, zinloos en kleurloos.

Tip

 • Houd in je dagboek bij wat voor jou van waarde is
 • Waar wordt jij warm van?
 • Wat voelt goed en juist voor jou?

Succes!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 18 – Ken je drijfveren en behoeften

ZelfCoaching 18 – Ken je drijfveren en behoeften100x100_NL

Het onderzoek naar je eigen motieven is het hart van jouw weg naar verandering. Onderzoek de variatie en intensiteit van je beleving en je onderliggende behoefte. Zorg dat je jezelf daar in oefent.
Dat maakt dat je zin geeft aan je keuzes op een manier die bij je past..

 

Oefenen in zelfreflectie

Het is een spel om voortdurend te onderzoeken, wat het appèl van de omgeving bij jouw oproept en wat jij ermee wil en kunt.
Mensen die dit goed beheersen, zijn niet zo snel uit het veld geslagen. Ze gaan makkelijker nieuwe situaties en uitdagingen aan.

Als je ergens mee worstelt, kijk dan eens den minuutje met die worsteling in je achterhoofd naar de tekst hieronder. Welke drie woorden blijven bij je hangen?

Wat-ervaar-je

Doe hetzelfde bij deze tekst.

BehoefteWat betekenen die twee uitkomsten voor jou, als je ze naast elkaar legt?

In deze cursus kom je een aantal momenten van zelfonderzoek tegen.

Gebruik de verschillende oefeningen en methoden, die in deze cursus zijn gegeven.

Succes!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 17 – Geloof in jezelf

ZelfCoaching – Geloof in jezelf100x100_NL

Zelfvertrouwen is een motiverende kracht.
Maar hoe vaak komt het niet voor, dat er aan dat positieve basisgevoel geknabbeld wordt?
Besef, dat er in iedere situatie kwaliteiten op de loer liggen en dat het enkel een zaak is van herkenning.

 

Positief denken en waarderen

Positief denken en waarderen is een gezonde manier van in het leven staan.
Martin Seligman is een van de grondleggers van de Positive psychology.
De kern van het verhaal is, dat je goed voor jezelf zorgt.
Het voorkomt niet alleen dat je tegenslagen beter verwerkt, maar zorgt ervoor dat je focust op wat goed voor je is en je weerbaarheid sterker wordt.
Mihalyi Csikszentmihalyi kan in dit verband veel inzicht verschaffen. Zie zijn Ted-talk over de waarde van het  leven.

Dat gaat niet altijd vanzelf in deze wereld.
Aan de ene kant is er prestatiedruk in werk, opleiding, etc. Aan de nadere kant worden we van allerlei kanten door media geprikkeld en uitgedaagd.
De verleiding is groot om voortdurend dingen na te jagen, die buiten onszelf of ons directe bereik liggen.

 

Koester gezonde aandacht en waarneming

Gun jezelf momenten van rust.
We verwijzen naar enkele oefeningen in andere afleveringen van deze cursus.

Dit zijn oefeningen in mindfulness. Er is online veel materiaal over te vinden. Maak er dankbaar gebruik van en ontwikkel een persoonlijke routine.

Deze oefeningen helpen je bij het volgende.

 

Versterk je zelfvertrouwen

Mindfulness geeft je toegang tot wat er voor jou toe doet en gezond voor je is. Je gaat weer genieten, komt goed in je vel te zitten. Houd dat gevoel vast.

Tip

 • Beschrijf je positieve ervaringen, inzichten dagelijks in een klein aantekeningenboekje dat je bij je draagt
 • Doe dat op het moment, dat het gebeurt of kort daarna, wanneer het kan
 • Doe het kernachtig, zodat de context en het verbonden onderliggende goede gevoel direct herkenbaar is
 • Kijk er minimaal dagelijks even op terug

Succes!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 16 – Kom in beweging

ZelfCoaching – Kom in beweging100x100_NL

Niets doen is stilstaan toch?
Het eerste begin is iets anders doen, dan je gewend bent. Dat kan vanalles zijn. Ook dingen, die niets met jouw worsteling of uitdaging te maken hebben.
Doe gewoon iets nieuws.

 

Ergens in vast zitten

Ergens in vast zitten, in rondjes draaien, niet in beweging kunnen komen, je opgesloten voelen, niet weten waar te beginnen, in de klem zitten, steeds tegen dezelfde dingen aanlopen, niet los kunnen laten, voortdurend dezelfde gedachten in je hoofd hebben, doodlopen, krampachtig vasthouden.
De teksten zeggen het al.
Je komt niet verder op de manier zoals je nu bezig bent.

“Doe iets anders”

We kennen allemaal de uitdrukking over de koppige ezel, die aan de teugels niet vooruit te branden is. “Trek de ezel aan zijn staart en hij gaat vooruit.” Een mooi voorbeeld van “omdenken“. De ezel wil niet gehoorzamen. Door dat te accepteren en te gebruiken voor je eigen doel, kan je de ezel toch “mee”-krijgen.

Dit principe ligt ten grondslag aan wat hier bedoeld wordt met “Doe iets anders”.
Bij “omdenken” maak je daar een bewust ding met de volgende methode.

 • Deconstrueer
  Maak van je probleem een feit. “Wat-er-zou-moeten-zijn” haal je ervan af, dan houdt je “Dat-wat-er-is” over.
  Accepteren wat er is.
 • Construeer
  Leid van het bestaande feit een nieuwe mogelijkheid af.
  De theorie van het “omdenken”.

Laat de theorie los

De theorie van het “omdenken” heb je niet nodig om in beweging te komen. je hoeft ook niet vanuit je probleem of worsteling te vertrekken.

Verander een dagelijkse routine

“Alsof dat mijn probleem oplost!”, zul je denken.
“Ja. Dat zou heel goed zo kunnen zijn.”, zeggen wij dan.

Een eureka-moment ontstaat vaak als, je niet meer met je probleem bezig bent.
De bekende wet van Archimedes over opwaartse druk van water, zou ontstaan zijn toen Archimedes ontspannen in bad lag en zijn zoektocht naar een oplossing voor even losgelaten had.

Het lijkt onzinnig, maar verander iets in je dagelijkse routine, zo klein of groot en vaak als je wil en kijk wat er met je gebeurt. Het kan heel triviaal zijn.
Door je patroon te veranderen, verandert er automatisch iets in de keten van gebeurtenissen, die daarop volgt.
“Het flapperen van de vleugels van een vlinder in Tokyo veroorzaakt een storm in New York.” is een veelgebruikte uitspraak als illustratie bij de Chaostheorie van Lorenz.
Laat je verassen door wat er gebeurt.

Enkele voorbeelden

 • Als je gewend bent rechtsaf te slaan, sla dan eens linksaf
 • Als je altijd naar de ene supermarkt gaat, ga dan eens naar die andere
 • Pak een keer de trein in plaats van de auto
 • Trek een andere jas aan, een andere kleur stropdas
 • Poets je tanden eens linksom

Bedenk er zelf een paar, ga experimenteren, maak er een spelletje van.
Gewoon voor de fun.

Succes!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 15 – Repeterende cyclus

ZelfCoaching – Repeterende cyclus100x100_NL

Zelfcoaching is een manier van denken over jezelf en wat je wil bereiken. Je kan het zien als een ontdekkingstocht, waarin je jouw potentieel leert kennen en afstemmen op de wereld om je heen.
Het proces doorloopt een aantal terugkerende fases.
In deze cursus kun je steeds terugvallen op vorige fases. Terugvallen op “vertrouwde grond” is geen achteruitgang, maar een fundamenteel aspect van ontwikkeling. 

 

OntwikkelingsGrafiek

Bovenstaande grafiek is een illustratie van een persoonlijke leercurve. In deze grafiek geeft de persoon zelf een cijfer aan zijn ontwikkeling in de tijd. Er zit op momenten een tijdelijke terugval in hoe iemand zijn eigen ontwikkeling ervaart. Als je echter over de tijd heenkijkt, zie je dat niet opgeven loont. Zaken hebben soms tijd nodig om in de achtergrond te rijpen.

Een  voorbeeld

Mijn Frans was beperkt. Twee jaar geploeter op de middelbare school had me niet voorbereid op het echte werk.
Toen een vriend naar Bordeaux verhuisde ben ik twee weken meegegaan. De eerste paar dagen werd mijn Frans een stuk beter doordat ik in deze omgeving gedwongen werd Frans te spreken. Na een dag over vier was ik het volkomen zat. Het lukte me niet de aansluiting te vinden. Ik had het gevoel, dat ik helemaal terug bij af was en heb me een dag terug moeten trekken uit de conversatie. Dat hielp.
Na een nacht goed slapen was ik weer helemaal fris.

Het hele idee achter zelfcoaching is, dat je zelf je doelen en tempo bepaalt en stopt wanneer jij tevreden bent met het resultaat. De omgeving kan wel voor druk zorgen en je prikkelen, maar sneller dan jij kunt, gaat het toch niet.
Laat je niet overhaasten. Ben zelf de regisseur over je proces, wie en wat je daarbij toelaat en in welke volgorde je dat doet. Leer van je eigen keuzes.

 

Enkele tips

De tips, die je hieronder aantreft, worden in de volgende afleveringen een voor een verder uitgediept. Bereid je alvast voor op wat komen gaat.

 • Maak een start
  Ga niet bij de pakken neerzitten, kom in beweging.
 • Geloof in je jezelf
  Werk vanuit je eigen veilige basis en geloof in jezelf en zoek je kansen.
 • Ken je drijfveren en behoeften
  Weet wat je wil en nodig hebt.
 • Bepaal je eigen koers
  Maak je eigen keuzes in overeenstemming met jouw drijfveren en behoeften.
 • Organiseer flow
  Koester je droom of ideaal.

 

Borging en verankeren

Innerlijke borging is niet iets wat je vastlegt op papier in procedures, protocollen en met sancties en beloningen.
Je eigen motieven en behoeften zijn de brandstof voor je doen en laten.

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 14 – Registreer je proces

ZelfCoaching – Registreer je proces100x100_NL

Je hebt je worsteling beschreven en je genuanceerde beleving daarvan in kaart gebracht. Je hebt jouw situatie van verschillende kanten bekeken en inmiddels heb je een idee van welke kant je op wil.
Jouw doel breng je in kaart door het op te delen in kleine stapjes. Je eerste stap brengt je naar de tweede, die weer naar de volgende etcetera. Zo zet je je spoor uit.
Door je stappen te registreren, houd je grip op je proces en versterk je verandering.

 

Stap voor stap

“That’s one small step for (a) man, one giant leap for mankind”,  uitspraak van Neil Armstrong toen hij als eerste man voet op de maan zette op 21 juli 1969.

Dat kleine stapje van Neil Armstrong was onderdeel van een enorme sprong in het ruimtevaartprogramma van NASA. Er gingen vele kleine stappen aan vooraf om dit mogelijk te maken.
Dat is niet in alle opzichten een rechtlijnig proces geweest. Soms een stapje vooruit, soms een stapje terug. Wat bijstellen. Even een andere richting op. Dan weer terug in het spoor. Opnieuw een stapje vooruit. Enzovoort.
Benader jouw proces ook zo. Ieder succesje is winst.

 

Hier en nu

Bergbeklimmers kennen het begrip “flow”. Mihaly Csikszentmihali heeft daarover geschreven in zijn boek met dezelfde naam.
Flow wordt beschreven als een bewustzijnstoestand, waarbij je in het hier en nu voortdurend jouw handelen afstemt op de mogelijkheden in de situatie, waardoor je bent uitgedaagd. Door jouw situatie steeds weer onder de loep te nemen en je handelen weloverwogen bij te stellen, bereik je je doel.
Dat proces gaat gepaard met een inspirerend gevoel, dat het proces gaande houdt, verbonden met het moment en de actuele situatie.

 

Visualisatie van je procesVisualisatie-1

Voor het registreren van je proces kun je gebruik maken van het formulier hiernaast.
Sta jezelf toe je eigen “flow” te ontdekken, plezier en uitdaging te vinden in de stapjes die je zet. Je niet uit het veld te laten slaan door als het even niet lukt. Er is altijd weer een ander perspectief te vinden.

Hett formulier bevindt zich het ZelfCoachLogboek van het ZelfCoachSpel.
Beschrijf je haalbare stapjes, beoordeel jezelf door de stand van  zaken een cijfer te geven.
Hoe sta je ervoor en wat heb je bereikt?

 

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 13 – Stilstaan bij je proces

ZelfCoaching – Stilstaan bij je proces100x100_NL

Gebeurt er al iets in je ZelfCoaching?
Door met aandacht jezelf en je situatie te onderzoeken, zul je merken dat er dingen gaan verschuiven.
Onze westerse samenleving is sterk gebaseerd op patronen en zekerheden. Het is onze veiligheid en onze valkuil.
Het ZelfCoachSpel daagt je uit, om met een ander oog naar patronen, gedachten en beelden te kijken.
Zijn ze nog van toepassing? Beantwoorden ze (nog) aan jouw diepere behoeften? Beweeg je of zit je vast?

 

Enkele beelden of metaforen

Deze metaforen zijn gekozen, omdat ze op een of andere manier passen bij het verhaal. Er wordt geen uitleg gegeven. Dat mag je zelf doen. Iedereen geeft zijn eigen betekenis en zin aan verhalen.

Ontwaken

Hij wordt wakker aan de voet van een boom. Naakt.
Hij weet niet, waar hij vandaan komt. Er is geen herinnering aan gisteren, er zijn geen plannen voor morgen.
Hij ligt daar in een onbekend bos. Een luw windje waait door zijn haar en strijkt langs zijn huid. Hij voelt zachte bodem, twijgjes en gras onder zich. Hij ruikt aarde. Er is geluid van ritselende bladeren. Zonlicht komt gekleurd en diffuus door de kruinen en verwarmt hem aangenaam.
Aan de ene kant loopt het bos omhoog, aan de andere kant omlaag. Er is geen pad.
Het bos nodigt hem uit, tegelijk beangstigt het hem.
Hij ziet het voor de eerste keer. Hij is alleen.
Zijn dorst zet hem in beweging.

Haiku

Woorden met venijn
Mijn hart gevuld met verdriet
Verlost mij de slaap

De volgende dag
Geboren met verwachting
En last van gister

Herpakt mijn gemoed
Met angst en aarzelingen
Waar mijn liefde gaat

 

Anders waarnemen

Het is een open deur, maar onze waarneming staat voortdurend onder druk van prikkels in onze omgeving. Alle indrukken trekken onze aandacht voortdurend naar buiten en leiden af van wat we van binnen voelen. We zijn continu bezig af te stemmen, oplossingen te vinden, dingen te regelen vanuit een gevoel van urgentie of noodzaak.
Depressiviteit, burn-out, faalangst, behoefte aan vakantie, afleiding zijn allemaal symptomen van dit verschijnsel.
Zelf in onze ontspanningsmomenten en vakantie maken we het onszelf soms moeilijk. We willen een verre reis maken, vooral veel dingen zien en meemaken. Onze batterij “moet” weer bijgeladen worden. Let op het woordje “moet”.
Het tegenwicht ligt in een vorm van anders waarnemen. Waarnemen zonder het urgentie- en nuttigheidsprincipe, dat ons bestaan vult.
Loslaten dus!

 

Oefening in anders waarnemen

Ben je wel eens gebiologeerd door vuur?
Je zit bij een kampvuur. De gesprekken geraken op de achtergrond en het zacht knisperend, knetterende geluid vult je aandacht samen met beelden van de gloeiende kern van het vuur en de likkende vlammen. Je gedachten dwalen af in rust.
Hetzelfde kan je overkomen als je bij een rustig stromend beekje zit te staren in het water.
Je geraakt in een bepaalde staat van zijn, waarin de beslommeringen van alledag op de achtergrond verdwijnen en een weldadige rust je vult.
Die staat van zijn kan je oefenen.

In ZelfCoaching 2 hebben we reeds een oefening gegeven voor in het dagelijks leven.
Nu beschrijven we er een waarbij je een omgeving opzoekt, die je de kans geeft de buitenwereld buiten te sluiten.

Zoek een tijdstip en een plek, waar je voorlopig niet gestoord wordt.

 • Zorg voor een comfortabele houding
  Ga liggen of zitten met je ogen dicht. Wiebel of beweeg tot je voelt, dat alles in je lichaam zijn plaats heeft.
 • Laat je aandacht leiden door je ademhaling
  Kijk met ogen dicht naar het ritme van je ademhaling. Het stijgen en dalen van je buik en borst. De ruimte die gevuld wordt met lucht. Voel het vullen van je longen, het bewegen van je spieren en huid, de passerende lucht in je keel en neus. Ontvang de lucht in je longen met dankbaarheid.
 • Richt je aandacht op andere delen van je lichaam
  Begin bij je tenen. Voel je tenen, de spanning erin, de temperatuur en laat je aandacht even daar. Laat je tenen langzaam los en ga door naar je enkel, je achilles, kuiten, onderbeen, etc., tot je bij je kruin bent. Eventueel herhaal je het proces van boven naar beneden.

Doe deze oefening dagelijks, niet te lang in het begin en forceer niet. Een minuut of 15 volstaat in het  begin. Het zal steeds beter lukken. Houd voor jezelf bij, wat de effecten zijn.
Ik ben heel benieuwd wat het bijdraagt aan het bewustzijn van je proces en de veranderingen in je thema of worsteling.

Volgende aflevering kijken we naar stappen, die je nog kan zetten.
Welk spoor volg je?

Succes!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 12 – Jouw kringen van invloed

ZelfCoaching – Jouw kringen van invloed100x100_NL

Als alles gelukt is heb je nu je persoonlijke krachtbronnen en hulpbronnen in beeld. Vaak is dit voldoende om een keuze te maken of je de weg te wijzen tot een oplossing.
Als dat nog niet zo is, kan het helpen om stil te staan bij waar je jouw invloed op de situatie kunt doen gelden.
Volgens R. Covey zijn er 3 kringen van invloed.

 

Kringen van invloed

 • Acceptatie
  Als de werkelijkheid is, zoals hij is, je er niets aan kan veranderen.
  Mensen die pas een dierbare verloren hebben, zullen dit direct herkennen. Verdriet en verlies, alle gevoelens die met rouw en verwerking van doen hebben, passeren de revue. Het enige wat je kan doen, is je acceptatieproces te herkennen en een plaats te geven.
  Andere voorbeelden zijn verlies van een baan, gezondheid, belemmerende ouderdom. Maar niet alles is onvermijdelijk.
 • Invloed uitoefenen
  Vaak kun je nog wel invloed uitoefenen.
  Een oud huis kun je weer prettig bewoonbaar maken. Je kan je netwerk inschakelen, als je je baan dreigt te verliezen.
  Je moet er wat voor doen, maar het is zeker mogelijk. Maar soms is ook dit niet voldoende.
 • Je vaardigheden en gedrag aanpassen aan wat de situatie verlangt
  Als je een bepaalde functie ambieert, kun je jezelf trainen of de juiste studie gaan volgen.
  Ouderschap of leraar zijn, vraagt een bepaalde pedagogische grondhouding en het bijbehorende gedrag. Daar heb je zelf invloed op.

 

Afwegingen en keuzeInvloed-Positie

In ZelfCoaching aflevering 6 en 7 heb je je beleving in cijfers verbonden aan je thema, een aantal gebeurtenissen en je gewenste ervaren.
Daar kwamen een aantal posities uit en die heb je op je in laten werken.
In ZelfCoaching aflevering 8 heb je vanuit verschillende perspectieven naar je posities gekeken.
Nu doe je dat weer, maar dan vanuit het invloed-perspectief.

In de gegeven situatie met jouw thema
Onderzoek je invloed op jouw gevoel van “afhankelijkheid”.
Geen (accepteren), via de situatie (iets of anderen) of jezelf (door jezelf aan te pakken).
Sta bij alle posities even stil en geef met enkele trefwoorden bruikbare inzichten. Gebruik het schema hierboven. Je vindt het in het logboekje van het ZelfCoachSpel.

Wat is zwaarwegend voor jou?Invloed-Inzicht
Geef hier aan wat in jouw situatie van toepassing is.

 • Geen invloed
 • Invloed op de situatie
 • Invloed op jezelf

Scherp je inzicht in wat niet mogelijk is, haalbaar is in je omgeving en waar je aan jezelf kan werken.
Het kan best zijn, dat jouw situatie vraagt om een combinatie deze drie aspecten.

Voorbeeld
“Op dit  moment zit er geen promotie voor mij in (accepteren), maar ik kan wel aangeven bij mijn baas, wat mijn ambitie is (invloed op de situatie) en dat ik een vervolgopleiding in de marketing ga doen, zodat ik er straks klaar voor ben (werken aan jezelf).”

Laat alles lekker op je inwerken en pruttelen. Bedenk, dat  je in een proces zit.
Over dat proces de volgende keer meer.

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 11 – Hulpbronnen

ZelfCoaching – Hulpbronnen100x100_NL

Bij persoonlijke krachtbronnen heb je gekeken naar de bronnen in jezelf. Waar liggen je krachten?
Bij hulpbronnen ga je op zoek naar de krachten buiten jezelf. Alles wat behulpzaam is, waar je toegang tot kunt krijgen of over kunt beschikken, om je worsteling te lijf te gaan.

 

Waar kan je hulp vandaan halen?

Personen

Als eerste denk je misschien aan personen in je omgeving. Iemand, die je kan vertrouwen. Je oma, je collega, een vriend of vriendin. Iemand die een luisterend oor heeft en je advies kan geven of ergens mee kan helpen. Het kan ook iemand zijn, die een groot voorbeeld voor je is en waarvan je denkt iets te kunnen leren.
Dat gaat vaak vanzelf, omdat je een vaste vertrouwenspersoon hebt. Maar soms moet je daarvoor echt op  zoek.

Clubs en verenigingen

Clubs en verenigingen brengen mensen in contact met elkaar op allerlei gebied en vanuit verschillende interesses. In de ene club is het contact belangrijk en in de andere de activiteit.
Als je weet wat je wil, is er vrijwel altijd wel iets te vinden, van sport tot computer, van muziek tot koken, van lezen tot liefdadigheid.

Instanties en organisaties

In onze maatschappij bestaan veel dienstverlenende instanties en organisaties, waarvan je gebruik kunt maken voor vrijwel ieder probleem.

 • Sociale Kaart Amsterdam
  Makkelijk als je met psychische problemen kampt in de regio Amsterdam, met geldproblemen ergens heen wil, etc.
 • Kenniscentrum Horeca
  Een duidelijk voorbeeld van een vakorganisatie, die praktische informatie biedt op tal van onderwerpen binnen het vakgebied
 • ZZP Nederland
  Als je erover denkt om ZZP-er te worden
 • Ouders van nu
  Over zwangerschap, opvoeding, etc.

Zo is er op ieder gebied informatie en hulp te vinden. Met een simpele zoekopdracht op het internet kom je snel op ideeën en wordt je vaak verder geholpen.

Internet

Het internet zit vol met sites, waar je vrije informatie kan halen.

 • YouTube
  Je kan het zo gek niet bedenken of er zijn wel instructiefilmpjes voor te vinden, van koken tot gitaarles, van computerreparatie tot looptechnieken, etc.
 • WikiPedia
  De grootste open-source encyclopedie, waarin vrijwel ieder onderwerp is terug te vinden en dat voortdurend wordt bijgesteld naar de actuele stand van zaken
 • NU
  Actueel nieuws uit binnen- en buitenland

 

Oefening in brainstormen en mindmappen

Mindmappen is een gestructureerde vorm van brainstormen. Het spiegelt je spontane denkproces. je begint altijd met een onderwerp, dat je wil onderzoeken.
In dit geval nemen we een startpunt om je hulpbronnen in kaart te brengen.

Voorbeeld van traditioneel brainstormen

Als je aan sport denkt, denk je misschien direct aan voetbal. Als je aan voetbal denkt weer aan Johan Cruijff. Als je aan Johan Cruijff denkt weer aan: “Je gaat het pas zien, als je het doorhebt.” Als je het “doorhebt”, wil je het misschien gaan doen. Etc.
Alles wat je te binnen schiet zet je op papier in chronologische volgorde. Het kan er zo uitzien.

Brainstormen

Uiteindelijk heb ik een mountainbike gekocht en ben gaan fietsen op zondagochtend. Lekker uitwaaien.

Voorbeeld van mindmappen

Bij mindmappen zet je ook alles op papier en maak je gebruik van de ruimtelijkheid van het papier. Je legt spontaan verbindingen van zaken die bij elkaar horen en onderscheidt “categorieën”.
Niet alleen tekst, maar ook tekeningen, alles wat bij je naar boven komt, kun je gebruiken. Maak je niet druk over hoe het eruit zit, hoe mooi het is of de schrijffouten. Laat je gedachten en beelden even vrijuit gaan!
Hier een voorbeeld.

Mindmappen2

Het begon met “stress” op mijn werk en uiteindelijk ben ik weer gaan sporten en een team gaan coachen. Nu ben ik weer happy met mijn nieuwe sociale contacten en voel me gewaardeerd.
In de beide voorbeelden van mijzelf, komt er uiteindelijk iets van sporten uit. Sporten past kennelijk bij mij. Voor jou kan dat totaal iets anders zijn.

Ik ben benieuwd waar jij op uitkomt.

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 10 – Spelen met persoonlijke krachtbronnen

ZelfCoaching – Spelen met persoonlijke krachtbronnen100x100_NL

Het ZelfCoachSpel kent zijn eigen aanpak. Speel het vooral samen met anderen. Door wat zij zien of ervaren, complementeer je de kijk op jezelf. Nodig je vrienden, familie, partner of je team uit mee te doen.
Het is leuk, leerzaam voor allemaal en verbindend, om elkaars kwaliteiten te onderzoeken. Je kwaliteiten zijn tegelijk je krachtbronnen.

Spelregels en spelvormen

Er zijn verschillende manieren om met de Krachtkaarten te spelen.
Het doel is een ander licht te werpen op elkaars persoonlijke kwaliteiten door uitwisseling. Je leert elkaar en jezelf beter kennen op de kwaliteiten die je hebt.
We geven hier twee basisvormen.

Zorg dat je alles bij de hand hebt

 • Download de Krachtkaarten van het ZelfCoachSpel in PDF
 • Print ze uit en zorg dat je voldoende setjes hebt voor alle spelers
 • Knip ze vervolgens op maat en maak er setjes van

 

Spelvorm 1 – Basisspel Krachtkaarten

Elkaar beter leren kennen

Voorbereiding

 • Speel in groepjes van maximaal 6 spelers
 • Iedere speler krijgt een setje van 8 kaarten in 4 verschillende domeinen
 • Iedere kleur belicht een ander aspect van jouw persoonlijke kwaliteiten
 • Op de kaarten met een uitroepteken beschrijft iedere KrachtKaart-Zijn-1speler kort, wat hij als een kwaliteit van zichzelf ziet en waarvan hij denkt, dat iedereen dat weet
 • Op de kaarten met een vraagteken beschrijft iedere speler kort wat hij als een kwaliteit van zichzelf ziet en waarvan hij denkt, dat dat niet bekend is
 • Alle kaarten worden door elkaar gehusseld en met de gekleurde kant naar boven over de tafel verspreid

Eerste ronde

 • Bepaal wie mag beginnen (de hoogste worp van een dobbelsteen, de jarige, de jongste of de oudste, om het even wat)
 • Er wordt om de beurt gespeeld in de richting van de klok zonder te spreken
 • De beurtspeler pakt een kaart en leest wat er op de achterkant staat
 • Na het  lezen van de kaart geeft hij hem aan de medespeler, waarvan hij verwacht dat de kaart is
 • De ontvangende speler leest de kaart en bewaart hem met de tekst naar beneden
 • Is de kaart van de beurtspeler zelf, dan legt deze hem terug in het midden en de stapel wordt gehusseld
 • Dit gaat door tot alle kaarten gespeeld zijn

Nabespreken eerste ronde

 • Om de beurt vertellen alle spelers welke teksten ze hebben ontvangen en leggen de kaarten daarbij open
 • Beurtspelers mogen vertellen welke kaarten van hen zijn en welke niet
 • De beurtspeler mag een verhelderende vraag stellen aan de spelers, die hem kaarten gegeven hebben en krijgen een korte toelichting
 • Op het eind leggen de spelers alle kaarten terug, die niet van henzelf zijn

Vervolg

 • Er worden vervolgrondes met nabespreking gespeeld tot alle kaarten bij de rechtmatige eigenaar liggen

 

Spelvorm 2 – Vraag en aanbod

Gebruik maken van elkaars kwaliteiten

1KrachtKaart-Zijn-1KrachtKaart-Weten-2KrachtKaart-Weten-1KrachtKaart-Willen-2KrachtKaart-Willen-178

Voorbereiding

 • Spelen in groepjes van maximaal 12 spelers
 • Iedere speler krijgt een setje van 8 kaarten in 4 verschillende domeinen
 • Op kaarten met een uitroepteken geef je aan wat je als kwaliteit in de aanbieding hebt en waar anderen van kunnen profiteren
 • Op kaarten met een vraagteken geef je aan waar je behoefte aan hebt

Eerste ronde

 • Bepaal wie mag beginnen (de hoogste worp van een dobbelsteen, de jarige, de jongste of de oudste, om het even wat)
 • Er wordt om de beurt gespeeld in de richting van de klok
 • De beurtspeler legt zijn belangrijkste vraag rechts van hem op tafel met de tekst naar zijn medespelers toe
 • Er mogen door medespelers alleen verhelderende vragen gesteld worden, die kort worden beantwoord
 • Bij de volgende beurt leggen spelers een mogelijk passend aanbod links van zich open op tafel
 • Ook hier mogen alleen verhelderende vragen gesteld woorden, die kort worden beantwoord

Tweede ronde

 • De spelrichting is nu tegen de klok in, beginnend naast de starter uit de vorige ronde
 • De beurtspeler geeft aan of en met welke medespeler hij in contact wil over een bepaald aanbod, maar mag ook passen als hij niet het juiste aanbod treft
 • Is er geen aanbod voor zijn vraag, dan mag hij medespelers vragen een mogelijk passend aanbod open te leggen en daarop een keuze te maken
 • Spelers hoeven geen verklaring af  te geven over hun beslissing
 • Dit gaat door tot iedereen geweest is

Matching

 • Spelers die elkaar iets te bieden hebben, gaan 5 minuten apart zitten om uit te zoeken of vraag en aanbod te matchen is
 • Indien ja, maken ze een afspraak om een en ander verder uit te  werken

Wil je meer weten over toepassingen van deze spelvormen?
Neem contact op via Vragen@ZelfCoachSpel.info.

Have fun!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 9 – Persoonlijke krachtbronnen

ZelfCoaching – Persoonlijke krachtbronnen100x100_NL

Je bent begonnen jouw worsteling te beschrijven en met voorbeelden te illustreren. Je hebt nuances in je emotionele beleving van verschilllende gebeurtenissen en situaties in kaart gebracht. Je hebt gepeeld vanuit verschillende perspectieven op de cirkel van het ZelfCoachSpel.
Door jouw zelfonderzoek heb je inmiddels een aardig overzicht en inzicht in jouw drijfveren.
Misschien daagt er al iets van een “oplossing” of ben je er al zelfs uit. Dat is mooi, want dan kun je nu stoppen.
Zo niet, dan geven we hier nog een aantal tools, waar je mee verder kunt. We beginnen met je persoonlijke “krachtbronnen”.

 

Persoonlijke kwaliteiten als krachtbronnen

Wat heb je als persoon ter beschikking om je strubbelingen in dit leven te lijf te gaan?
Vraag aan mensen wat hun goede eigenschappen zijn en ze zullen vaak aarzelen, vanuit bescheidenheid of omdat ze daar zelden bij stilstaan.
Soms hebben mensen een workshop “elevator-pitching” gedaan en dan gaat het prima. Dat is dan een “ingestudeerde manier”, om jezelf bij de ander snel en effectief te profileren in een bepaalde context.
Als communicatie-middel prima, maar wat doet het voor jou als persoon in de ruimste zin van  het woord, als het niet meer dan een techniek is? Intrinsiek zelfbewustzijn is veel interessanter voor alle domeinen in het leven.
Wie zich bewust is van zijn kwaliteiten en de bijbehorende valkuilen, staat sterker.

Wat neem je altijd met je mee?

 • Jouw feitelijk ervaring en kennis (Krachtkaart Weten & Ervaring)
  Wat je weet en kunt. Je bent ergens in getraind, hebt er studie van gemaakt en/of hebt vaak met een specifiek bijltje gehakt.
 • Je natuurlijke talenten en handelen (Krachtkaart Doen & Talent)
  Wat je als vanzelf afgaat. Zonder erbij stil te staan, los je het op of kun je het succesvol uitvoeren.
 • Je grondhouding en karakter (Krachtkaart Zijn & Karakter)
  Jouw eigen manier van reageren en omgaan met de wereld. Dat wat bijdraagt aan goede verhoudingen en doelen.
 • Je intenties en ambities (Krachtkaart Willen & Ambitie)
  Wat je wil bereiken, meegeven of achterlaten in de wereld. Niet op de korte termijn, maar voor een zinvolle invulling van je leven.

Je kan de PDF van de Krachtkaarten van het ZelfCoachSpel downloaden. Print deze PDF en knip de kaarten uit. Gebruik de achterkant om aantekeningen te maken over je bijbehorende sterke en zwakke kanten. Probeer om en om kwaliteit en bijpassende valkuil te beschrijven.

Enkele voorbeelden

 • Krachtkaart Weten & Ervaring
  Ik ben praktiserend psycholoog en volg theoretische ontwikkelingen in het vakgebied. Mijn valkuil is dat ik soms teveel vanuit mijn hoofd spreek met mijn cliënten.
 • Krachtkaart Doen & Talent
  Ik ben creatief. Daardoor ben ik geneigd minder aandacht aan de praktische uitvoering en consequenties te denken.
 • Krachtkaart Zijn & Karakter
  Ik geef niet snel op. Soms komt dit nogal drammerig over en sneeuw ik anderen onder.
 • Krachtkaart Willen & Ambitie
  Ik werk graag aan een betere wereld. Gevolg is, dat ik bijna altijd voor anderen bezig ben en te weinig voor mezelf.

Neem je tijd  hiervoor en gebruik eventueel het Kernkwadrantenspel van Daniel Ofman. Daarmee onderzoek je eigenschappen, uitdagingen, valkuilen en allergieën. Dat kan je hier online spelen. In de volgende aflevering meer over samen spelen met kwaliteiten en krachtbronnen.

Succes!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 8 – Van perspectief wisselen

ZelfCoaching – Van perspectief wisselen100x100_NL

Je hebt inmiddels aardig wat materiaal verzameld, over hoe je jouw situatie ervaart in nuance en intensiteit. Dat proces kan je altijd weer oppakken, mocht je daar behoefte toe voelen.
Voor nu volstaat het om je belevingswereld uit te breiden met beelden en ervaringen vanuit een andere hoek.

 

Het nut van een ander perspectief

Nadeel-Voordeel

Johan Cruijff: “Elk nadeel hep z’n voordeel”.

Los komen van je vaste inzichten, overtuigingen en ingeslepen reacties.
Als je nooit een ander perspectief zou kunnen nemen, verander je zelf niets actief aan wat je dwars zit.
Bekijk een aantal perspectiefwisselingen, die nieuwe beelden kunnen oproepen.

 

Posities op de cirkel van het  ZelfCoachSpel

Iedere positie op de cirkel van het ZelfCoachSpel kan voor jou bijdragen aan betekenis.
Met die posities gaan we spelen.
Daarvoor gebruik je de door jou beschreven gebeurtenissen in je logboek als uitgangspunt. Kies wat voor jou relevant is.

100x100_NL

Spelen met posities

In de ruimtelijke versie van het ZelfCoachSpel loop je letterlijk over de verschillende posities van de cirkel. Die cirkel iis afgebeeld op een levensgrote mat. Dat maakt de beleving intenser.
Hier wordt van je gevraagd je in te beelden of je werkelijk over zo’n mat loopt.

 • Is er een gevoel, dat je op een andere positie wil onderzoeken?
  Ga daar dan staan en kijk naar wat het bij je oproept.
 • Welke positie heb jij niet bezet?
  Ga erheen en sta er even bij stil.
 • Zoek posities, die ongeveer even zwaar lijken vertegenwoordigd te zijn.
  Wat roept dit bij jou op en wat wil dit zeggen voor jou?
 • Zoek de positie, die het minst met jouw situatie verband lijkt te houden en ga daar staan.
  Onderzoek of dit iets voor je oplevert in jouw situatie.
 • Neem een ad random positie in.
  Levert dit iets voor je op?
 • Kan je een positie benoemen, die bij jou niet aan de orde lijkt te zijn?
  Ga op die positie staan en kijk wat dit bij je oproept.
 • Welke emotionele positie verbaast je het meest?
  Ga daar staan en kijk of die verbazing je iets te zeggen heeft.
 • Zijn jouw posities gespreid of juist geconcentreerd bij elkaar?
  Wat roept dit bij jou op?
 • Zijn jouw posities vooral aan de onderkant of aan de bovenkant gepositioneerd?
  Wat zegt dit jou?
 • Aan welke kant van de cirkel heb je de meeste posities?
  Herken je dit?
 • Kijk van buiten de cirkel en beschouw je posities.
  Wat levert dit voor jou op?
 • Kijk vanuit het centrum van de cirkel naar je posities.
  Wat voegt dit toe aan betekenis voor jou?
 • Kijk eens goed naar de overgang tussen de posities “Verzet” en “Zelfstandigheid”.
  Heeft dit betekenis voor jou?
 • Kijk eens goed naar de overgang tussen de posities “Saamhorigheid” en “Afhankelijkheid”.
  Heeft dit betekenis voor jou?
 • Wat gebeurt er, als je je blikveld verandert door van binnen naar buiten te kijken of juist van buiten naar binnen?
  Levert dit andere inzichten op?
 • Zoek de positie tegenover jouw meest dominante positie.
  Wat heeft deze positie je te vertellen?

Blijf aantekening maken van betekenisvolle zaken in je logboek.

In de volgende aflevering gaan we kijken naar hulpmiddelen en krachtbronnen, die je kunnen helpen.

Succes!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 7 – Wat valt je op?

ZelfCoaching – Wat valt je op?100x100_NL

De 7e dag: “En hij zag, dat het goed was.”
Tijd voor rust en een terugblik.
Je hebt nu een aantal resultaten in je logboekje, waarmee je toegang hebt tot dieper inzicht in jouw drijfveren. We duiken als het ware onder het oppervlak van jouw primaire reactie op de situatie.

 

Aan de oppervlakte

Als je kijkt naar jouw thema of worsteling. Wat vertegenwoordigt die voor jou?
Bevind je jezelf grofweg in een situatie van verzet of saamhorigheid, inspiratie of machteloosheid, afhankelijkheid of zelfstandigheid?
Het antwoord daarop zal je waarschijnlijk wel kunnen geven en anders kan het Logboekje je op een spoor zetten. Kijk naar de totaaluitkomsten uit de eerste scorelijst “Wat voel ik in de huidige situatie?”.
Welke posities scoren het hoogst? Zijn er uitgesproken verschillen of zit het dicht bij elkaar?
Welke betekenis dringt zich aan je op?
Uitleg_Cirkel

Hiernaast vind je een uitleg van de cirkel.

Als je op de cirkel rechtsboven klikt, dan opent zich een scherm met een vergrote versie.
Bestudeer zowel de cirkel als de uitleg, zodat het voor je gevoel voldoende duidelijk is.

Bedenk dat jij je eigen expert bent van wat je ervaart. Dus kijk altijd kritisch naar de uitkomsten.
Herken je wat de scorelijst je teruggeeft? Zo niet, waar zit dan het verschil? Hoe ervaar je het dan wel?

De diepte in

Als het goed is heb je 5 situaties of gebeurtenissen beschreven en die van een score voorzien. Die 5 situaties kun je zien als een start. Ze geven je een bodem voor verder zelfonderzoek en triggeren je misschien om door ge gaan.
De onderstroom van diepere gevoelens, behoeften, wensen en drijfveren is een wondere wereld, die jouw keuzes, reageren op situaties, doen en laten, richting geeft en laat zien hoe jij je verbindt met de wereld.
Die onderstroom geeft fundamenteel antwoord op vragen, die daar mee te maken hebben.

Tips voor verder zelfonderzoek

 • Vermijd rationele verklaringen: probeer niet direct alles met je verstand te verklaren, maar kijk naar wat de resultaten bij je oproepen
 • Herhaal het proces waar nodig: als er onduidelijkheden zijn, beschrijf dan andere gebeurtenissen, die daar een licht op kunnen werpen en geef daar nieuwe scores aan
 • Stoppen of doorgaan: gun jezelf de tijd en besef, dat je altijd weer door kunt gaan waar je gestopt bent

Het kan bijvoorbeeld interessant zijn, om je eigen reactie op de situatie of gebeurtenis te onderzoeken. Beschrijf dan die reactie als een nieuwe gebeurtenis en geef er je gevoelswaardering aan via het scoreformulier.
Je kan ook je gevoelswaardering geven aan de vraag: “Hoe zou ik willen reageren op de beschreven situatie of gebeurtenis?”

Dat laatste geeft een ander perspectief op je worsteling.
Volgende keer gaan we vanuit verschillende perspectieven naar jouw thema kijken.

Succes!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 6 – Gevoelens en gebeurtenissen

ZelfCoaching – Gevoelens en gebeurtenissen100x100_NL

De gevoelens die je ervaart, zijn meestal gekoppeld aan gebeurtenissen of situaties die zich aan je voordoen. Vaak zitten onder de eerste emotie heel andere, onverwachte diepere gevoelens en behoeften.
Om die op het spoor te komen, gaan we er hier systematisch naar kijken.

 

Nuances en verscheidenheid in gevoelsbeleving

Je kan heel erg boos zijn of maar een beetje en tegelijk kan je ook verdrietig zijn, omdat iets je is afgepakt. Bij  kinderen zie je dit heel duidelijk.
Je kan heel blij zijn als je net geslaagd bent voor je eindexamen, maar ook  een beetje bang omdat de verwachtingen voor de toekomst hoog gespannen zijn.

Onder je boosheid en verdriet kan ook een gevoel van eenzaamheid schuilen, omdat je vriend  het heeft uit gemaakt.
Je blijheid, vanwege je behaalde eindexamen, kan ook gepaard gaan aan zelfwaardering en trots.

Onderscheid in diversiteit en intensiteit

 • Intensiteit: hoe sterk ervaar je wat je voelt?
 • Diversiteit: welke gevoelens spelen er?

Deze twee nuances gaan we onderzoeken. Dat doen we voor 2 situaties:

 1. Hoe ervaar ik mijn situatie op dit moment?
 2. Hoe zou ik me willen voelen in deze situatie?

Samen geven ze een grof beeld van wat er nu aan de hand is en wat je zou willen.

Aan de slag

Nu is het even werken. Pak een potlood of pen en als je het Logboekje nog niet gedownload hebt, doe je dat hier.

 • Ga naar “Hoofdstuk 2 Zelf-positionering” en volg de instructies

AEGE

 • Doe hetzelfde voor de gebeurtenissen, die je beschreven hebt in aflevering 4 verder in het boekje

SE

Tips voor het invullen van je scores

 • Neem je tijd en ga er rustig voor zitten
 • Bij iedere gebeurtenis kijk je wat het bij je oproept op het moment dat je er naar kijkt
 • Ga niet interpreteren of verklaren, waardoor je gevoelens verkleuren

Als je klaar bent, laat je het voor wat het is. je kunt er nu wel naar kijjken en misschien roept het andere beelden en vragen op.
Noteer die, dan gaan we er in de volgende aflevering mee verder.

Succes!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 5 – Jouw persoonlijke logboekje

ZelfCoaching – Jouw persoonlijke logboekjeMat_Engels

Zoals we er nu voor staan heb je al wat zaken op papier. Allereerst heb je jouw thema, probleem, vraagstuk of uitdaging beschreven en  vervolgens uitgewerkt met een aantal praktijkvoorbeelden.
Het is handig om dat op een praktische manier bij elkaar te bundelen in een logboekje.

 

Waarom een logboekje bijhouden?

Een logboekje focust, geeft je de ruimte om af en toe opnieuw naar iets te kijken en te herwaarderen of evalueren.
Uit onderzoek blijkt, dat het het beschrijven van je verhaal helpt bij een goede verwerking. Het helpt zaken op een rijtje te krijgen en dat werkt helend.

De vormLogBoek

Je kan je eigen boekje bijhouden of via de link ZelfCoaching Logboek een voorbeeld downloaden, dat je kan gebruiken.
Het boekje, dat je kunt downloaden, moet je echt zien als een hulpmiddel. Er zit een bepaalde volgorde in, die voor een deel overeenkomt met deze serie over zelfcoaching. Het is makkelijk, omdat je er een aantal tools in vindt, die je eigen proces ondersteunen.

Neem het op je gemak eens door en pak er die dingen uit, die je nuttig lijken.
Doe ermee, wat je wil.

Gevoelens en gebeurtenissen

Als er iets gebeurt zijn we vaak geneigd te reageren vanuit onze eerste emoties. Boosheid, blijheid, angst en verdriet zijn basale reacties op wat ons overkomt. Kijk hoe kinderen reageren op iets dat hen wordt afgepakt of als ze merken, dat ze voor het eerst kunnen fietsen met losse handen.

Emo-diversiteit

Emo-diversiteit of emodiversiteit is een betrekkelijk nieuw woord, dat genoemd wordt in een onderzoek van Jordi Quoidbach en anderen. Je vind hier meer uitleg en een link naar een artikel over het onderzoek.
Daaruit blijkt, dat mensen die meer nuances en details in hun gevoelsleven onderscheiden meer weerbaarheid en vitaliteit bezitten, het leven beter aankunnen.

Emo-DiversiteitDoor te kijken naar je gevoelens ontwikkel je emo-diversiteit met alle positieve effecten voor hoe jij  in het leven staat.

 

In de volgende aflevering gaan we gevoelens koppelen aan gebeurtenissen en omstandigheden.

 

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 4 – Illustreer je persoonlijke thema met een aantal feitelijke gebeurtenissen of omstandigheden

ZelfCoaching – Illustreer je persoonlijke thema met eenMat_Engels aantal feitelijke gebeurtenissen of omstandigheden

Nu je een kernachtige omschrijving van je thema hebt, kun je die verder uitdiepen en illustreren met een aantal feitelijke gebeurtenissen of omstandigheden. Dat doe je door de feiten, zoals jij ze waarneemt als een momentopname beschrijven.

 

Waarom je thema met voorbeelden illustreren?

Daarmee onderzoek je wat er werkelijk gebeurt vanuit verschillende situaties. Heldere reflectie zonder vertekening op gebeurtenissen geeft je de mogelijkheid juist te reageren op wat er met je gebeurt.
In feite oefen je je waarneming door meerdere voorbeelden te geven van je probleem.

Een werkvoorbeeld

“Ik wordt altijd gespannen en onzeker als mijn baas in de buurt is en dat belemmert me in mijn werk.”

 • Vorige week vrijdag aan het eind van de middag komt mijn  baas bij mijn bureau en zegt: “Loop jij even mee naar kantoor.”
 • Drie weken geleden had ik mijn beoordelingsgesprek in het kantoor van mijn baas.
 • Mijn baas kwam gisteren onverwacht achter mij staan, toen ik net op mijn werkplek zat.
 • Ik durf mijn baas niet te vragen, wat de uitslag van het juist afgeronde klanttevredenheidsonderzoek is.
 • Vandaag maakte mijn baas een grapje bij de koffiemachine en ik wist niet hoe ik moest reageren.

Een privé voorbeeld

“Sinds januari woon ik samen met mijn vriend Jonathan, maar ik wordt gek van zijn slordige doen en laten.”

 • Ik kwam vanmorgen beneden en toen stond de TV op grijs en zat Fidel, onze kater, aan blokjes kaas te likken op het dienblad.
 • Vorige week zaterdag had Jonathan een uitje met vrienden en ik vond een spoor aan kleren onderweg naar bed.
 • Als Jonathan de vaatwasser inruimt, dan vergeet hij altijd voor te spoelen en staan de messen verkeerd in de bestekbak.
 • Twee maanden geleden was hij op congres in New York, terwijl ik jarig was. Toen hij terugkwam had hij geen kadootje of niks.
 • Jonathan ging deze week met de auto naar zijn werk. Toen ik hem zaterdag nodig had voor de boodschappen was de tank bijna leeg, zodat ik eerst moest gaan tanken.

Verzamelen van materiaal en voorbeelden

Verzamel een aantal voorbeelden, die de kern van jouw thema raken. Dat kan ook een foto of voorwerp zijn, dat eraan verbonden is
Als je beschrijvingen geeft, dan heb je hier wat aanwijzingen:

 • Schrijf vanuit jezelf als persoon, vanuit jouw perspectief. Je kan de zin eventueel met “ik” beginnen.
 • Houd het feitelijk. Wat is er precies gebeurt? Hoe is de feitelijke situatie? Wat is er gedaan? Geen conclusies of aannames.
 • Denk aan wat, wie, waar en wanneer.

Succes!

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 3 – Wat houd je bezig?

ZelfCoaching – Wat houd je bezig?Mat_Engels

Er is iets, dat je dwarszit en waar je mee worstelt. Daar heb je allerlei gedachten en gevoelens bij. Als je er goed naar kijkt, zijn er feitelijke omstandigheden en gebeurtenissen, die dit triggeren.
Kun je jouw worsteling beschrijven?

 

Belangrijke stap – Het beschrijven van jouw thema

Vanaf nu noemen we jouw worsteling of positief gezegd jouw uitdaging je persoonlijke thema. Dit probeer je te beschrijven zonder interpretaties, kort, helder en kernachtig.

Enkele voorbeelden:

 • Ik wordt altijd gespannen en onzeker als mijn baas in de buurt is en dat wil ik niet
 • Ik wil graag gaan sporten, maar weet niet wat te kiezen
 • Ik heb last van mijn eetgewoontes, maar laat me al te makkelijk verleiden
 • Ik merk dat ik in de klas nooit om uitleg vraag, terwijl ik dit wel nodig heb
 • Ik wordt soms midden in de nacht wakker en kan dan moeilijk verder slapen

 Oefening in het beschrijven van je thema

Je thema bestaat altijd uit twee onderdelen of kernen:

 1. de situatie zelf
 2. het probleem dat je daarmee hebt

Zie bijvoorbeeld: “Ik heb last van mijn eetgewoontes, maar laat me al te makkelijk verleiden”

 1. de situatie zelf: “ik laat me al te makkelijk verleiden”
 2. het probleem dat je daarmee hebt: “Ik heb last van mijn eetgewoontes”

Kijk naar de andere voorbeelden en probeer er de twee kernen uit te halen. Na wat goed lezen, zul je daar niet veel problemen mee hebben.

“Ik wordt altijd gespannen en onzeker als mijn baas in de buurt is en dat wil ik niet”

 1. de situatie zelf: ……….
 2. het probleem dat je daarmee hebt: ……….

Etc.

Vervolgens ga je zelf een aantal zinnen maken, waarin kleine worstelingen worden beschreven. Dan pas ga je over naar het grote werk.

Het helpt enorm, als je in de ik-vorm schrijft.

Jouw thema is je anker

Door jouw thema heb je een vertrekpunt en iets om naar terug te keren. Waar gaat het ook al weer over? Wat zit me dwars?
Het is mooi als je aanbeland bent op het punt, dat de vraag  “Wat zit mij dwars?” verandert is in de vraag “Wat zat mij dwars?”
Daar is nog wel wat voor nodig.

Alleen je thema is niet genoeg

Met weten wat je dwars zit, ben je er nog niet vanaf. Daarvoor ga je jouw situatie en je beleving daarvan onderzoeken. En dat kan je perfect zelf. Laat die externe coach maar zitten. Het begint ermee, dat je jouw thema gaat illustreren met feitelijke gebeurtenissen.

Dat gaan we in de volgende aflevering doen.

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 2 – Aandacht voor jezelf

ZelfCoaching – Aandacht voor jezelfMat_Engels

In mijn vorige artikel heb ik  geschreven over zelfcoaching als een natuurlijk proces in mensen. Mensen coachen zichzelf voortdurend onbewust of bewust. Het is een vaardigheid die je kan trainen en waarvan de effecten blijvend kunnen zijn.
Eenmaal geleerd te fietsen, leer je het nooit meer af.

 

Aandacht voor jezelf

Bewuste zelfcoaching begint met aandacht voor jezelf. Stilstaan bij wat je ervaart, ervaren hebt. Stilstaan bij wat jou aanzet tot actie of verandering.
Dat kan een situatie zijn waar je tegenaan loopt, een uitdaging die je voor je ziet, een ideaal dat je wil verwezenlijken.
Noem het een worsteling, probleem of uitdaging. Net wat je wil, zolang het maar iets is, wat jou bezighoudt en waar jij iets mee wil.

Hoe richt je de aandacht op jezelf?

Woorden als “bewust de aandacht op jezelf richten”, geven de indruk dat je jezelf moet concentreren, zoals bij een wiskundig probleem of het leren van een taal.
Dat is niet zo.
“Bewust de aandacht op jezelf richten” is eerder géén richten, maar openstaan en ontvangen. Kijken wat er gebeurt. Zien wat de wereld bij je oproept aan gevoelens, gedachten, wensen, vragen, etc. Laat de beelden en gewaarwordingen maar komen.

Oefening in gewaarworden

Het maakt niet uit waar je bent. Je hoeft niet perse in een rustige omgeving te zijn of in een makkelijke houding plaats te nemen. Overal waar je bent, heb je gewaarwordingen, gedachten, kunnen er beelden naar boven komen, zijn er sensaties in je lichaam.

Sta je in een overvolle tram? Hoe reageert je lichaam op de schokken, het contact met de mensen om je heen, de geuren?
Zit je op de fiets naar je werk? Hoe voelt de wind, waar kijk  je naar, wat zeggen je spieren, waar denk je aan?
Ben je met vrienden aan het tafelen? Wat doet het met je, het eten, de aanwezigheid van vertrouwde mensen, het gesprek?

Je kan dit dus overal doen zonder jezelf te dwingen. Het zal je iets opleveren. Je zult je in je dagelijkse leven bewuster worden van je eigen reacties.
Sta open voor de signalen, die je iets te melden hebben.

Terug naar wat jou bezig houdt

Aandacht voor jezelf maakt je bewuster van wat voortdurend bij jou opkomt, maar ook wat je steeds maar weg probeert te stoppen of op de lange baan wil schuiven.

 

Deel dit binnen uw netwerk.
Uitgelicht

ZelfCoaching 1 – ZelfCoaching

ZelfCoachingMat_Engels

Het ZelfCoachSpel gaat over zelfcoaching.
Maar wat is zelfcoaching? En kun je jezelf wel coachen? En hoe doe je dat dan? Wat heb je er voor nodig?

Zelfcoaching is een persoonlijk innerlijk proces

Het ondersteunt je bij jouw individuele fine-tuning op de wereld om je heen, hoe jij in de wereld wil staan en ermee verbonden wil zijn.
Dit is een proces, dat iedereen in meer of mindere mate in zich heeft en beheerst.
Mensen doen dit van nature al zonder erbij stil te staan, dat ze “zichzelf coachen”.

Als we het al van nature doen, waarom dan nog extra aandacht geven?

Daar zijn heel veel argumenten voor te bedenken. Ik zal hier een korte opsomming geven.

Op de allereerste plaats vind ik het leuk erover te schrijven. Hier spreekt mijn persoonlijke motief.
Coaching en zelfcoaching houdt mij al bezig vanaf  mijn jonge jaren als tiener. Het verwerven van zelfstandigheid, vrijheid en verbondenheid voor mijzelf en de behoefte mijn opgedane ervaringen en kennis te delen.
En hier dan de minder persoonlijke argumenten:

 • je kan het leuk maken door allerlei speelse vormen en oefeningen
 • het is een vaardigheid en dus trainbaar, je kan er beter in worden
 • het leidt tot zelfkennis en een gevoel van zelfcontrole
 • vervolgens weerbaarheid, vitaliteit, betrokkenheid en gevoel van welbevinden
 • het zou wel eens bij kunnen dragen aan een betere wereld, als we beter in ons vel zitten

Wat gaan we doen?

Ik ga hier een serie artikelen schrijven met tips, tools, theoretische overdenkingen, verwijzingen, inzichten, etc., waar jij je voordeel mee kunt doen. Niet iedere dag, maar met regelmaat. Ik zal het laten weten via FaceBook, LinkedIn en Twitter.
Ondertussen schrijf ik verder aan mijn boek, waarin alles nog eens selectief gebundeld zal worden.

Jij gaat, als je dat wil, daarmee op je eigen expeditie, een ontdekkingstocht in je innerlijke wereld en op zoek naar de kansen in de wereld om je heen. Je kan instappen wanneer je wil en terugkijken op wat er eerder is gepubliceerd. Freedom is all yours!
Vervolgens hoop ik, dat je reageert op de dingen die ik hier publiceer. Met je ervaringen, voorbeelden, kritiek, succesverhalen, mislukkingen, etc.
Ik ben benieuwd naar de dingen, die voor jou werken.

Stap 1

Coaching en zelfcoaching begint altijd met iets, dat je persoonlijk bezighoudt.
Een pijnlijke ervaring, een ongewenste situatie, een terugkerend probleem, een onzekerheid, een dilemma, zorgen, etc., maar ook een hoopvolle verwachting, een toekomstige situatie, een drijfveer, een uit te werken plan of een uitdaging.
Je kan het zo gek niet bedenken.

Tot zover

Volgende keer gaan we ons bezighouden met jouw ding.
Waar wil jij je mee bezighouden?
Dan kan je daar nu al over nadenken.

 

Deel dit binnen uw netwerk.

Spelen met gevoelens

Herkennen van je eigen gevoelens. Nuancering in intensiteit en diversiteit leidt tot meer veerkracht, zelfvertrouwen en gezondere sociale interactie. Dat is inmiddels al wel bekend.
Emodiversiteit wordt dit wel genoemd. Je totale repertoire aan gevoelens en emoties, die een plek krijgen in je persoonlijkheid, denken en handelen.

Modules en spelvormen van het ZelfCoachSpel

Alle modules en spelvormen van het ZelfCoachSpel ontwikkelen die emodiversiteit. Spelenderwijs leer je je gevoelens beter kennen. Vervolgens weet je ze beter te plaatsen binnen jouw situatie en omstandigheden.
Daar is niets moeilijks of ingewikkelds aan.
Het enige wat je nodig hebt, is de motivatie om je gevoelens te onderzoeken.
Overal toepasbaar, waar mensen wonen, werken en leven. Hieronder een kleine selectie.

Thuisgebruik & individueel
Team & organisatie
Professionals

 

Deel dit binnen uw netwerk.

ZelfCoachSpel als tool bij Zinvol Organiseren

Digitale Transformatie – Zo doe je datLogo_ZinvolOrganiseren
“Een niet-ICT-boek voor transitiemanagers in de (semi)publieke sector”
ZelfCoachSpel als tool bij Zinvol Organiseren. Het ZelfCoachSpel wordt expliciet genoemd in het boek als een van de tools. De zogenaamde “softe” kant van het sociale systeem krijgt hiermee aandacht en erkenning. Die is nodig voor het succes van digitale transformaties en andere transities.

Zinvol Organiseren

Op de website van Zinvol Organiseren wordt het nieuwe boek aangekondigd. Patricia Croese en Marjan Schils hebben hun inzichten en ervaringen op het gebied van ingrijpende en succesvolle digitale transformaties in dit boek gebundeld.logo-vakmedianet
Het wordt uitgebracht oor Vakmedianet.

Op de website

In het menu onder ZO werkt.

“Transities zijn vaak bedreigend. Mensen zijn bang om controle en verbinding kwijt te raken. Dat ondermijnt het borgingsproces. Het ZelfCoachSpel maakt deze behoeften concreet en inzichtelijk. Met de juiste erkenning kunnen transitiemanagers ze als krachtbron inzetten. Resultaten worden duurzaam. In de gereedschapskist zitten maatwerktools voor uiteenlopende situaties.”

Deel dit binnen uw netwerk.

Onderzoek jouw emodiversiteit

Emodiversiteit

Het vermogen je eigen gevoelens te herkennen in intensiteit en nuancering.
Deze vaardigheid is een belangrijke factor voor het ervaren van vitaliteit, veerkracht en welbevinden.
Emodiveristy-Jordi-Quoidbach-2014 

 

Onderzoek jouw emodiversiteit

Het ZelfCoachSpel is een toegankelijke en zeer krachtige manier om je emodiversiteit te onderzoeken.
Ga uit van iets, dat je bezig houdt. Het spelen met de kaarten en het speelbord zullen je helpen bij het blootleggen van de nuances in je gevoel, inzichten in je eigen omstandigheden stimuleren en keuzes en persoonlijke ontwikkeling steunen.

Ontwikkel jouw emodiversiteit

Het is onvermijdelijk dat jouw emodiversiteit zich verder ontwikkelt, als je met het ZelfCoachSpel speelt.
Regelmatig zelfonderzoek versterkt je vermogen je eigen gevoelens te herkennen en onderkennen.

Deel jouw innerlijke wereld met anderen

Door het spel in een vertrouwde sfeer met anderen te spelen, deel je toevoegende feedback aan elkaar.
Je krijgt allerlei inzichten over hoe anderen je zien. Dit kan je in je ontwikkeling enorm bekrachtigen.

Denk aan de samenwerking met je collega’s, ontdekken van nieuwe kanten van je partner, de gevoelsontwikkeling van je kinderen.

Emodiversiteit als voorwaarde voor functioneren

In onze complexe maatschappij is het IQ al langer geen voorspeller meer voor succes. In de huidige discussie wordt IQ tesamen met EQ en AQ genoemd.

Emodiversiteit ondersteunt veerkracht. Diezelfde veerkracht wordt als basis gezien van het AQ.
Dit zegt veel over de waarde van emodiversiteit.

 

Deel dit binnen uw netwerk.

Notities over ontwikkeling

Jan_FrascatiZonder vallen en opstaan geen ontwikkeling

Je kan niet altijd meteen slagen. Sommige dingen  lijken vanzelf te gaan. Anderen gaan met vallen en opstaan. Menigeen, die leerde fietsen, heeft er geschaafde knieën aan overgehouden, maar is toch weer opgestapt.
De ervaring uitgedaagd, geprikkeld te worden tot ontdekken, ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, met oefenen, vallen en opstaan te slagen, is de kern van onze veerkracht en vitaliteit.

Ontwikkelen is een proces, geen resultaat

Topsporters zijn resultaatgericht, maar gaan zeer bewust om met het proces.
In dat proces worden rustmomenten versus inspanning afgewogen, haalbare doelen gesteld, discipline en oefenen vastgehouden, nieuwe technieken, tactieken en strategieën bedacht, geëxperimenteerd.
De sporter leert gaandeweg zijn eigen grenzen kennen.
Om dit lange tijd vol te kunnen houden, zal hij het plezier en de motivatie koesteren in zijn inspanningen.

Spel als vehikel voor ontwikkeling

De topsporter wordt gedreven door zijn liefde voor de sport en de ambitie zich daarin te ontwikkelen.
Dat is een spel. Kijk naar hoe kinderen zich ontwikkelen, als ze niet belemmerd worden of verkeerde sturing krijgen. Spel is het vehikel tot ontwikkeling en een levensbehoefte en voorwaarde tot zin, betekenis en gevoel van eigenwaarde en momenten van geluk.
Aan het ouder worden kleven verantwoordelijkheden, zorgen en plichten, die ons uit ons spel halen.
Ons werk wordt uitgehold door protocollen en regels, ons opvoedingssysteem en onderwijsbestel door allerlei conventies en normen.
De ernst dreigt de overhand te krijgen en recreatie wordt verbannen naar de vakantie of het weekend, met de teleurstelling van hoge verwachtingen.

Afgeregelde en normatieve maatschappij

Ontwikkeling is inherent aan leven.
Met teveel regels en protocollen, gestapelde wetgeving raken we verstrikt en verstikt. Ons levensspel leidt eronder.
Het is onze uitdaging, om door alle bomen in het bos het spel van ons leven te blijven zien, te genieten van onze kinderen, positief uitgedaagd te worden in werk, voldoende betekenis en bevrediging te vinden in dit leven en op duurzame wijze.
Aan het eind wil iedereen kunnen zeggen:

Het was de moeite waard!

Individuele motieven van autonomie en verbinding

Hoewel iedereen in wezen dezelfde basisbehoefte bezit is dit in de uitvoering en details voor iedereen anders. Waar de een van sport houdt, leest de ander liever een boek. Waar de een vooral sociaal bewogen is, zal de ander er solo op uit trekken met een tentje in de wildernis.

Zeggenschap
Ieder mens heeft behoefte aan zeggenschap over invulling van zijn leven. Kijk naar hoe pubers zich verzetten tegen regels en autoriteit. Dat is gezond, want ze leren voor zichzelf op te komen. Burgerlijke ongehoorzaamheid en anarchie hebben in het verkende hiervan een functie. Zij zijn tekenen om tot herpositionering en herstel van balans in geven en nemen.

Zin en betekenis
Daarnaast speelt het gevoel van verbinding een rol. Wat heeft zin en betekenis voor mij als persoon? Waar wil ik me aan verbinden, voel ik me aan verbonden?

Beiden zijn belangrijk voor duurzame keuzes, die we willen maken voor ons leven.

Delen is vermenigvuldigen

Wie zijn zorgen en behoeften deelt, kan antwoorden verwachten en wie uit compassie hulp biedt, zal dankbaarheid ontvangen.

 

Deel dit binnen uw netwerk.